Właściwości widoku przekroju

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości widoku przekroju

Podczas tworzenia automatycznych widoków przekrojów Tekla Structures tworzy widoki przekrojów i znaki przekrojów przy użyciu obecnych ustawień widoków i znaków. Właściwości widoku przekroju można zmienić w otwartym rysunku.

Opcja

Opis

Karta Atrybuty

Dopasuj według elementów

Plik Dopasuj według elementów działa jako alternatywa dla Głębokość przekroju i elementy Odległość łączonych przekrojówi wyświetla cały element w przekrojach.

Głębokość przekroju

Umożliwia zdefiniowanie dodatnich i ujemnych odległości widoku przekroju, kiedy widoki nie są połączone.

Odległość łączonych przekrojów

Umożliwia zdefiniowanie zakresu odległości do łączenia widoków przekroju.

Orientacja

Umożliwia zdefiniowanie kierunku widoku przekroju. Dostępne opcje:

  • Przekrój z prawej
  • Przekrój w środku
  • Przekrój z lewejLewe cięcie

Dostępne wartości to Lewy lub Prawy.

Karta Linia przekroju

Linia

Długość i odsunięcie linii cięcia.

Właściwości

Kolor linii cięcia.

Karta Znak przekroju

Tekst

Umożliwia zdefiniowanie tekstu na znaku przekroju. Kliknij przyciski ... obok pól tekstowych, aby otworzyć okno dialogowe Zawartość znaku.

Symbol: Kolor

Kolor symbolu znaku przekroju.

Symbol po lewej, Symbol po prawej

Lewy i prawy symbol znaku przekroju.

Rozmiar

Rozmiar lewego i prawego symbolu znaku przekroju.

x/y

Odsunięcie lewego i prawego symbolu znaku przekroju.

Nr początkowy lub litera widoku przekroju oraz etykiety symbolu

Umożliwia zdefiniowanie litery lub liczby użytych w etykiecie widoku przekroju albo etykiecie symbolu przekroju.

Można wprowadzić dowolną liczbę od 1 lub dowolną literę od A do Z lub a do z (w etykiecie również wyświetlane jako wersaliki). Jeśli użyjesz litery, a wprowadzony ciąg jest dłuższy niż jedna litera, w etykiecie widoku i etykiecie symbolu przekroju pokazywana jest tylko pierwsza litera. Jeśli użyjesz numerów, wszystkie wprowadzone liczby będą widoczne. Numer początkowy zmienia się tylko wtedy, gdy zmienisz go we właściwościach rysunku, przed utworzeniem rysunku. Jeśli zmienisz opcję w istniejącym rysunku i ponownie utworzysz rysunek, etykiety widoku przekroju i etykiety symbolu dla wszystkich automatycznie uwzględnionych widoków przekrojów i wszystkich nowych widoków przekrojów zmienią się.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej