Zapisywanie i zamykanie rysunków

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Zapisywanie i zamykanie rysunków

Zapisywanie rysunku

Tekla Structures automatycznie zapisuje rysunki w określonych odstępach czasu. Ponadto rysunek można zapisać w dowolnej chwili.

 • Aby zapisać rysunek, w otwartym rysunku przejdź do menu Plik i kliknij Zapisz rysunek.

  Zapisane zostaną zarówno rysunek *.dg, jak i model *.db1 oraz *.db2. Rysunki są zapisywane w folderze \drawings znajdującym się w folderze modelu.

  Podczas otwierania i zapisywania rysunku jest domyślnie tworzony zrzut ekranu. Zrzut ekranu przedstawia sytuację, kiedy rysunek był ostatnio zapisany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zrzuty ekranu na rysunkach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat automatycznego zapisu i jego interwału, zobacz Autozapis rysunków.

Zamykanie rysunków

W danej chwili może być otwarty tylko jeden rysunek. Aktualnie otwarty rysunek należy zawsze zamknąć przed otwarciem nowego.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przejdź do menu Plik i kliknij Zamknij tryb rysunku.

  • Na karcie Rysunek kliknij Zamknij.

  • Kliknij przycisk Zamknij X w prawym górnym rogu okna rysunku.

 2. Jeśli w rysunku wprowadzono zmiany, Tekla Structures wyświetli komunikat o potwierdzenie zapisania zmian.

  Możesz również oznaczyć rysunek jako gotowy wydania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Oznaczanie rysunków jako gotowych do wydania.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej