Właściwości wymiarowania - zakładka Wymiary zbrojenia (Wymiarowanie zintegrowane)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości wymiarowania - zakładka Wymiary zbrojenia (Wymiarowanie zintegrowane)

Użyj zakładki Wymiary zbrojenia w oknie dialogowym Właściwości wymiarowania, która służy do przeglądania i zmiany ustawień wpływających na tworzenie wymiarów zbrojenia oraz na sposób ich wyświetlania.

Okno dialogowe z tą zakładką zostanie wyświetlone, jeśli na rysunkach wymiarowanych zespołów betonowych zostanie zastosowany typ wymiarowania Wymiary zintegrowane.

Opcja

Opis

Wymiary grup prętów zbrojeniowych

powoduje utworzenie wymiarów grup prętów zbrojeniowych. Powoduje też uaktywnienie pozostałych pól wyboru na tej zakładce.

Ustawienia znaku wymiaru

Ustawia typ znaku, który może być linią wymiarową, znakiem wymiaru, znakiem wymiaru z etykietą lub warianty tych typowych stylów.

Środowisko Default zawiera trzy predefiniowane pliki ustawień: rebar_dimension_line, rebar_dimension_mark i rebar_tagged_dimension_mark

Kliknięcie przycisku ... otwiera właściwości wymiaru i można wyświetlić plik ustawień, a także zmienić ustawienia, jeśli to konieczne.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej