Właściwości obiektów zbrojenia na rysunkach

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości obiektów zbrojenia na rysunkach

Opcje właściwości Zbrojenie lub Zbrojenie sąsiednie umożliwiają sprawdzanie i modyfikowanie widoczności, wyglądu i zawartości zbrojenia, siatki i zespołu zbrojenia.

Aby przejść do właściwości zbrojenia:

  • Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku, wybierz typ rysunku i przejdź do właściwości zbrojenia.
  • Na otwartym rysunku kliknij dwukrotnie ramkę widoku rysunku, a następnie wybierz Zbrojenie w drzewie opcji.
  • Na otwartym rysunku kliknij dwukrotnie tło rysunku, a następnie przejdź do właściwości zbrojenia.
  • Na otwartym rysunku kliknij dwukrotnie zbrojenie.
  • Na otwartym rysunku przejdź do okna Szybkie uruchamianie, zacznij wpisywać właściwości zbrojenia, a następnie wybierz Właściwości zbrojenia na rysunku z listy. Jeśli zamiast tego chcesz otworzyć okno właściwości siatki, zacznij wpisywać właściwości siatki, a następnie wybierz Właściwości siatki zbrojeniowej na rysunku.

W poniższej tabeli wymieniono wszystkie właściwości zbrojenia na wszystkich poziomach właściwości (rysunek, widok, obiekt).

Opcja

Opis

Karta Zawartość pręta lub Zawartość:

Widoczność wszystkich prętów zbrojeniowych

Te ustawienia nie są dostępne na poziomie obiektu.

Przy ustawieniu Widoczne pręty lub siatki są wyświetlane.

Przy ustawieniu Niewidoczne pręty lub siatki nie są wyświetlane.

Prezentacja pręta zbrojeniowego lub Prezentacja

pojedyncza linia rysuje pojedynczą linię z zaokrąglonymi zagięciami.

pojedyncza linia z pełnymi końcami rysuje pojedynczą linię dla prętów równoległych i z pełnymi końcami dla prętów prostopadłych.

podwójne linie rysuje obrys pręta z zaokrąglonymi zagięciami.

podwójne linie z pełnymi końcami rysuje obrys pręta z zaokrąglonymi zagięciami i wypełnionymi końcami pręta.

wypełniona linia rysuje przestrzenny pręt z zaokrąglonymi zagięciami.

pręt rysuje pojedynczą linię bez zaokrąglonych zagięć.

obrys pokazuje kształt siatki za pomocą prostokątnego lub wielobocznego obrysu i linii przekątnej. Opcja ta dotyczy tylko siatek zbrojeniowych.

obrys (ignoruj otwory) ignoruje otwory i rysuje nad nimi. Opcja ta dotyczy tylko siatek zbrojeniowych.

Widoczność prętów zbrojeniowych w grupie

wszystko pokazuje wszystkie pręty w grupie lub siatce.

pierwszy pręt pokazuje tylko pierwszy pręt w grupie lub siatce.

ostatni pręt pokazuje tylko ostatni pręt w grupie lub siatce.

pierwszy i ostatni pokazuje pierwszy i ostatni pręt w grupie lub siatce.

pręt w środku grupy pokazuje jeden pręt w środku grupy lub siatki.

dwa pręty w środku grupy pokazuje dwa pręty w środku grupy lub siatki.

dostosowana oznacza, że użytkownik określa położenie jedynego widocznego pręta zbrojeniowego. Opcja ta dotyczy tylko grup prętów i siatek.

Ukryj linie za elementami

Powoduje ukrycie linii za elementem. Jest to przydatne np. w przypadku śrub podnośnikowych, gdzie pręt zbrojeniowy znajduje się częściowo na zewnątrz elementu.

Jeśli chcesz, aby elementy osadzone były widoczne, a zbrojenia ukryte, użyj opcji zaawansowanej XS_HIDDEN_LINES_UNHIDE_EMBEDDED.

Ukryj linie za pozostałymi prętami zbrojeniowymi

Powoduje ukrycie linii za innymi liniami prętów zbrojeniowych.

Symbol na prostym końcu

Symbole końcowe prętów zbrojeniowych są zawsze rysowane linią ciągłą, niezależnie od wybranego typu linii zbrojenia.

Dotyczy tylko prętów zbrojeniowych.

Symbol na zagiętym końcu

Dotyczy tylko prętów zbrojeniowych.

Symbole końcowe prętów zbrojeniowych są zawsze rysowane linią ciągłą, niezależnie od wybranego typu linii zbrojenia.

Karta Zawartość siatki lub Zawartość:

Widoczność wszystkich siatek

Te ustawienia nie są dostępne na poziomie obiektu.

Opcja Widoczne wyświetla siatki na rysunku.

Opcja Niewidoczne ukrywa siatki na rysunku.

Prezentacja

pojedyncza linia rysuje pojedynczą linię z zaokrąglonymi zagięciami.

pojedyncza linia z pełnymi końcami rysuje pojedynczą linię dla prętów równoległych i z pełnymi końcami dla prętów prostopadłych.

podwójne linie rysuje obrys pręta z zaokrąglonymi zagięciami.

podwójne linie z pełnymi końcami rysuje obrys pręta z zaokrąglonymi zagięciami i wypełnionymi końcami pręta.

wypełniona linia rysuje przestrzenny pręt z zaokrąglonymi zagięciami.

pręt rysuje pojedynczą linię bez zaokrąglonych zagięć.

obrys pokazuje kształt siatki za pomocą prostokątnego lub wielobocznego obrysu i linii przekątnej. Opcja ta dotyczy tylko siatek zbrojeniowych.

obrys (ignoruj otwory) ignoruje otwory i rysuje nad nimi. Opcja ta dotyczy tylko siatek zbrojeniowych.

Widoczność prętów podłużnych

Widoczność krzyżujących się prętów

wszystko pokazuje wszystkie pręty w grupie lub siatce.

pierwszy pręt pokazuje tylko pierwszy pręt w grupie lub siatce.

ostatni pręt pokazuje tylko ostatni pręt w grupie lub siatce.

pierwszy i ostatni pokazuje pierwszy i ostatni pręt w grupie lub siatce.

pręt w środku grupy pokazuje jeden pręt w środku grupy lub siatki.

dwa pręty w środku grupy pokazuje dwa pręty w środku grupy lub siatki.

dostosowana oznacza, że użytkownik określa położenie jedynego widocznego pręta zbrojeniowego. Opcja ta dotyczy tylko grup prętów i siatek.

Ukryj linie za elementami

Powoduje ukrycie linii za elementem. Jest to przydatne np. w przypadku śrub podnośnikowych, gdzie pręt zbrojeniowy znajduje się częściowo na zewnątrz elementu.

Jeśli chcesz, aby elementy osadzone były widoczne, a zbrojenia ukryte, użyj opcji zaawansowanej XS_HIDDEN_LINES_UNHIDE_EMBEDDED.

Ukryj linie za pozostałymi prętami zbrojeniowymi

Powoduje ukrycie linii za innymi liniami prętów zbrojeniowych.

Symbol siatki

Definiuje używany symbol siatki zbrojeniowej. Symbol siatki zbrojeniowej pojawia się na środku linii przekątnej.

Symbol 1

Symbol 2

Symbol 3

Rozmiar symbolu siatki

Definiuje wielkość symbolu siatki zbrojeniowej.

Karta Widok pręta, Widok siatki lub Wygląd:

Linie widoczne

Określa kolor i typ widocznych linii.

Symbole końcowe prętów zbrojeniowych są zawsze rysowane linią ciągłą, niezależnie od wybranego typu linii zbrojenia.

Linie ukryte

Określa kolor i typ ukrytych linii.

Karta Zespół zbrojenia:
Widoczność zespołów zbrojenia

Widoczne pokazuje zespoły zbrojenia.

Niewidoczne powoduje, że zespoły zbrojenia nie są wyświetlane.

Zbrojenie Prezentacja Obrys: Wszystkie podzespoły zespołu zbrojenia są przedstawione w postaci pól obrysu.

Jako pojedyncze obiekty zbrojenia: Widoczne są wszystkie obiekty zbrojenia w zespole zbrojenia i podzespołach.

  • Podzespoły jako obrys, najwyższy poziom jako pojedyncze obiekty zbrojenia: Wszystkie podzespoły są przedstawione w postaci obrysu, a najwyższy poziom zespołu zbrojenia jest przedstawiony jako pojedyncze obiekty zbrojenia.

Linie widoczne

Definiuje kolor i typ widocznych linii w zespołach zbrojenia.

Symbole końcowe prętów zbrojeniowych są zawsze rysowane linią ciągłą, niezależnie od wybranego typu linii zbrojenia.

Symbol siatki

Definiuje używany symbol siatki zbrojeniowej w zespołach zbrojenia. Symbol siatki zbrojeniowej pojawia się na środku linii przekątnej.

Symbol 1

Symbol 2

Symbol 3

Rozmiar symbolu siatki

Definiuje rozmiar symbolu siatki w zespołach zbrojenia.

Dodatkowe metody modyfikacji zbrojenia

Poza zmianą ustawień w oknie właściwości Zbrojenie istnieją następujące dodatkowe sposoby modyfikacji zbrojenia:

  • Powiększenie symboli zagięcia i końca (w jednostkach rysunkowych) za pomocą opcji zaawansowanych XS_REBAR_BEND_MARK_SYMBOL_MIN_SIZE i XS_REBAR_END_SYMBOL_MIN_SIZE w menu Plik > Ustawienia > Opcje zaawansowane > Detalowanie konstrukcji betonowej.

  • Aby zmienić kierunek symboli końca, należy użyć opcji zaawansowanej XS_REBAR_REVERSE_END_SYMBOLS w menu Plik > Ustawienia > Opcje zaawansowane > Detalowanie konstrukcji betonowej

  • Schematy gięcia prętów zbrojeniowych, zaokrąglenia wymiarów prętów, symbole siatek, strun i elementów niezwiązanych oraz wygląd szkiców zbrojenia można zmieniać w pliku rebar_config.inp.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej