Właściwości umieszczenia etykiety widoku, przekroju i znaków detalu

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości umieszczenia etykiety widoku, przekroju i znaków detalu

Zakładka Pozycja w oknie dialogowym Zawartość znaku we właściwościach widoku służy do ustawiania opcji pozycjonowania znaków etykiet widoków, znaków przekrojów i znaków detali.

Opcja

Opis

Pokaż na

Dla znaków przekroju.

Pozwala określić, czy znaki przekroju są pokazywane na obydwu końcach linii cięcia czy na lewym lub na prawym końcu.

Pozycja tekstu

Określa pozycję tekstu znaku w odniesieniu do linii lub symbolu albo jego osi.

Offset poziomy określa offset poziomy tekstu znaku od linii.

Offset pionowy określa offset pionowy tekstu znaku od linii.

Obrót tekstu

Dla znaków przekroju.

Pozwala określić obrót tekstu znaku.

Wyrównanie

Dla znaków etykiet widoku.

Pozwala określić, czy znak etykiety widoku jest wyrównany do środka czy do strony prawej lub lewej.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej