Właściwości wymiarowania — zakładka Wymiary pozycji (wymiarowanie zintegrowane)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości wymiarowania — zakładka Wymiary pozycji (wymiarowanie zintegrowane)

Makro Wymiary pozycji w oknie dialogowym Właściwości wymiarowania służy do wyświetlania i zmieniania ustawień wymiarów pozycji na rysunkach pozycji, zespołu i zespołu betonowego.

Należy pamiętać, że zawartość okna dialogowego zależy od typu rysunku i że nie wszystkie opcje opisane poniżej są dostępne dla wszystkich typów rysunków. Okno dialogowe jest wyświetlane w przypadku korzystania z typu wymiarowania Wymiary zintegrowane w wymiarach.

Opcja

Opis

Ustal położenie śrub w

Ustal położenie elementów w

Pozwala określić miejsce, w którym Tekla Structures utworzy wymiary pozycji elementów/śrub.

Brak sprawia, że wymiary pozycji nie są tworzone.

Element główny powoduje utworzenie wymiarów z linii referencyjnej elementu głównego.

Punkty węzłowe tworzy wymiary między punktami węzłowymi, takimi jak przecięcia linii odniesienia elementów głównego i sąsiedniego.

Obiekty osadzone

Pozwala utworzyć wymiary pozycji w celu zlokalizowania obiektów osadzonych na rysunkach zespołów betonowych. Obiekty osadzone są komponentami użytkownika dołączonymi do zespołu betonowego.

Jako obiekty podrzędne powoduje zwymiarowanie obiektów osadzonych na rysunkach zespołów betonowych w taki sam sposób, jak elementów podrzędnych.

Za pomocą punktu referencyjnego powoduje zwymiarowanie obiektów osadzonych do ich punktu referencyjnego, który jest początkiem komponentu użytkownika.

Element podrzędny

Pozwala tworzyć wymiary do otworów na śruby lub krawędzi elementu podrzędnego.

Brak sprawia, że wymiary pozycji dla elementów podrzędnych nie są tworzone.

Śrubą powoduje zwymiarowanie lokalizacji otworów na śruby w elementach podrzędnych.

Wg elementu powoduje zwymiarowanie krawędzi elementów podrzędnych.

Obydwoma powoduje zwymiarowanie lokalizacji otworów na śruby oraz krawędzi elementu podrzędnego.

Kierunek wymiaru elementu podrzędnego

Pozwala wyrównać wymiary z elementem głównym lub sąsiadującym. Dotyczy tylko skośnych połączeń kątownikami lub płytami ściętymi.

Pozycja z

Pozwala ustawić punkt początkowy wymiarów bieżących. Dotyczy tylko skośnych połączeń kątownikami lub płytami ściętymi mocowanymi śrubami do elementu sąsiadującego.

Odwrócony kierunek wymiarów rosnących

Tak zmienia kierunek wymiarów rosnących. Za pomocą tego polecenia można ustawić punkt zerowy na końcu elementu zamiast na początku.

Pozycja śruby elementu głównego

pozwala utworzyć wymiary do lokalizacji otworów na śruby w elemencie głównym.

Pozycja skośna elementu głównego

Tak pozwala utworzyć poziome i pionowe wymiary kontrolne, reprezentujące pozycję skośną stężenia. Są one tworzone między punktami roboczymi elementu głównego.

Skośne wymiary kontrolne znajdują się na widoku czołowym. Ich lokalizacja zależy od ustawienia opcji Położenie wymiaru głównego wybranego na zakładce Ogólne . Kiedy wymiary główne znajdują się nad elementem, wymiary skośne znajdują się poniżej (i odwrotnie).

Pozycja skośna

Określa sposób, w jaki Tekla Structures wymiaruje skośne pozycje elementów podrzędnych.

Brak sprawia, że wymiary dla skośnych pozycji elementów podrzędnych nie są tworzone.

Kąt powoduje utworzenie wymiaru kąta dla elementu podrzędnego.

Wymiary powoduje utworzenie wymiarów dla skośnej pozycji elementu podrzędnego.

Oba powoduje utworzenie zarówno kątów, jak i wymiarów.

Wyśrodkowany element

Pozwala określić wymiary elementów umieszczonych centralnie. Te ustawienia mają znaczenie tylko wtedy, gdy są utworzone wymiary pozycji.

Wewnętrzny powoduje zwymiarowanie ogólnej wielkości elementów wycentrowanych.

Pozycja powoduje zwymiarowanie elementu do osi elementu głównego.

Brak powoduje, że wymiary elementów wyśrodkowanych nie są tworzone.

Wyśrodkowana śruba

Pozwala określić wymiary centralnie umiejscowionych grup śrub.

Wewnętrzny wymiarowanie rozstawu wycentrowanych śrub.

Pozycja wymiarowanie śrub względem osi elementów pojedynczych głównych.

Wyśrodkowana śruba zastępuje opcję Wewnętrzne śruby elementu podrzędnego w przypadku śrub wyśrodkowanych. Opcja działa tylko w przypadku śrub umiejscowionych centralnie w elemencie.

Wymiary wysokościowe

powoduje utworzenie wymiarów wysokościowych.

Scal równe wymiary

Umożliwia łączenie z sobą równych wymiarów. Możesz wybrać ustawienie Wył, 3*60 lub 3*60=180.

Dokładnością łączenia równych wymiarów wynosi 0.1.

Min. liczba do scalenia

Umożliwia zdefiniowanie minimalnej liczby łączonych wymiarów.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej