Właściwości umieszczenia znaków, uwag, tekstów i symboli na rysunkach

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości umieszczenia znaków, uwag, tekstów i symboli na rysunkach

Ustawienia w oknach dialogowych Umieszczenie dotyczących obiektów opisowych (wymiarów, znaków, uwag, tekstów, wymiarów i symboli) umożliwiają sterowanie umieszczeniem obiektów oznaczeń na rysunku.

Przed utworzeniem rysunku można ustawić właściwości automatycznego umieszczania wymiarów i znaków. Na otwartym rysunku można modyfikować ustawienia umieszczania znaków, uwag, tekstów, symboli i wymiarów.

Aby otworzyć okno właściwości Umieszczenie na otwartym rysunku:

  • Na otwartym rysunku na karcie Rysunek kliknij Właściwości, a następnie Tekst, Uwaga, Symbol, Wymiar lub jeden z typów znaków. Następnie kliknij przycisk Umieść....
  • Na otwartym rysunku kliknij dwukrotnie tekst, znak, symbol, uwagę lub wymiar. Następnie kliknij przycisk Umieść....

Opcja

Opis

Margines wyszukiwania

Określa pusty margines, które ma się znaleźć wokół obiektów oznaczeń.

Należy pamiętać, że w przypadku używania wysokiej wartości Margines wyszukiwania umieszczanie znaków nie będzie działać prawidłowo.

Minimalna odległość

Definiuje minimalną odległość znaku, znaku spoiny, wymiaru lub innego obiektu uwagi od elementu.

Należy pamiętać, że w przypadku używania wysokiej wartości Minimalna odległość umieszczanie znaków nie będzie działać prawidłowo.

Maksymalna odległość

Określa maksymalną odległość znaku, znaku spoiny, wymiaru lub innego obiektu oznaczeń od elementu.

Kwadrant

Dla znaków i ręcznie dodanych obiektów uwag.

Określa obszary, w których Tekla Structures poszukuje miejsca do umieszczenia znaku lub obiektu oznaczeń.

Umieszczenie spoiny zależy od kierunku spawania. Spoiny mogą być umieszczone tylko w niektórych sektorach, dlatego opcje Kwadrant nie są dostępne. Opcja ta jest jednak dostępna w przypadku spoin ręcznie dodanych na rysunku końcowym.

Umieszczenie

Opcja Dowolne powoduje, że Tekla Structures wyszukuje pierwsze odpowiednie położenie znaku, wymiaru, spoiny lub innego obiektu oznaczeń. Opcja Stałe umożliwia użytkownikowi umieszczenie znaku, wymiaru, spoiny lub innego obiektu oznaczenia w dowolnym położeniu.

W przypadku wybrania opcji Stałe obiekt oznaczenia pozostanie w tym samym miejscu nawet po zaktualizowaniu rysunku, natomiast w przypadku opcji Dowolne Tekla Structures dokonuje próby znalezienia optymalnego miejsca dla obiektu oznaczenia.

Kierunek

Opcja dostępna tylko dla wymiarów ręcznych.

Określa stronę wymiarowanego obiektu, po której Tekla Structures umieszcza wymiary. To ustawienie wpływa na ustawienie Dowolne.

Poniższa ilustracja przedstawia margines wyszukiwania, minimalną odległość i maksymalna odległość od znaku:

(1) Margines wyszukiwania

(2) Minimalna odległość

(3) Maksymalna odległość

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej