Otwieranie rysunków

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Otwieranie rysunków

Rysunki można otworzyć zarówno w modelu, jak i w trybie rysunku. W danej chwili może być otwarty tylko jeden rysunek.

Wskazówka:

Aby rysunki były zawsze otwierane jako zmaksymalizowane, zmień ustawienie opcji zaawansowanej XS_​OPEN_​DRAWINGS_​MAXIMIZED na wartość TRUE.

Otwieranie rysunku w modelu

Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W trybie modelu przejdź do wstążki i na karcie Rysunki i raporty kliknij Menedżer dokumentów (Ctrl+L), a następnie kliknij dwukrotnie rysunek na liście lub wybierz rysunek na liście, a następnie kliknij u dołu.
  • Wybierz obiekty w modelu, otwórz kontekstowy pasek narzędzi i wybierz przycisk Otwórz lub utwórz rysunki. W menu wymienione zostaną rysunki pojedynczych elementów, rysunki zespołów, rysunki zespołów betonowych i rysunki zbiorcze zawierające wybrane obiekty. Aby otworzyć rysunek, wystarczy kliknąć go na liście.

Podczas otwierania rysunku wyświetli się okno komunikatu przedstawiające postęp i bieżące działania. Zostanie też wyświetlony zrzut ekranu rysunku. Aby anulować otwieranie, możesz kliknąć Anuluj.

Otwieranie nowego rysunku, gdy rysunek jest już otwarty

Rysunek można otworzyć przy otwartym już innym rysunku. Po wykonaniu tej czynności bieżący otwarty rysunek zostanie zamknięty.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W trybie rysunku przejdź do wstążki i na karcie Rysunek kliknij Menedżer dokumentów (Ctrl+O), a następnie kliknij dwukrotnie rysunek na liście lub wybierz rysunek na liście, a następnie kliknij u dołu.
  • Aby otworzyć następny rysunek, na liście Menedżer dokumentów naciśnij klawisze CTRL+Page Down lub kliknij przycisk Otwórz następny rysunek u dołu.
  • Aby otworzyć poprzedni rysunek, na liście Menedżer dokumentów naciśnij klawisze CTRL+Page Up lub kliknij przycisk Otwórz poprzedni rysunek u dołu.

Jeśli na aktualnie otwartym rysunku wprowadzono zmiany, Tekla Structures wyświetli monit z zapytaniem o chęć zapisu zmian przed otwarciem kolejnego rysunku.Oprócz tego możesz wykonać zrzut ekranu bieżącego rysunku lub oznaczyć go jako gotowy do wydania.Jeśli opcji zaawansowanej XS_​ALWAYS_​CONFIRM_​SAVE_​WHEN_​CLOSING_​DRAWING została nadana wartość TRUE, zawsze będzie wyświetlany komunikat potwierdzenia.Wartością domyślną jest FALSE.Oznacza to, że jeśli rysunek zostanie zamknięty bez wprowadzania zmian, Tekla Structures domyślnie nie wyświetli monitu o zapisanie rysunku.

Podczas otwierania rysunku wyświetli się okno komunikatu przedstawiające postęp i bieżące działania. Zostanie też wyświetlony zrzut ekranu rysunku.Aby anulować otwieranie, możesz kliknąć Anuluj.

Nie można wczytać wybranego rysunku

Czasem rysunku nie można otworzyć, ponieważ nie można znaleźć pliku rysunku albo jest on niekompatybilny. W takim przypadku Tekla Structures wyświetla następujące komunikaty:

  • „Nie można wczytać wybranego rysunku. Nie znaleziono pliku rysunku. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Tekla User Assistance”.
  • „Nie można wczytać wybranego rysunku. Niekompatybilny plik rysunku. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Tekla User Assistance”.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nie można wczytać wybranego rysunku.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej