Prezentacja użytkownika na rysunkach

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Prezentacja użytkownika na rysunkach

Można zmieniać wygląd wielu obiektów na rysunkach, korzystając z prezentacji użytkownika. Prezentacje użytkownika są dostępne w Tekla Warehouse jako rozszerzenia. Prezentacje można kontrolować na poziomie widoku i poziomie obiektu.

W przypadku pobrania prezentacji użytkownika dla danego typu obiektu karta Prezentacja użytkownika stanie się dostępna w oknie dialogowym właściwości rysunku dla tego obiektu. Na liście będą wyświetlane tylko prezentacje użytkownika dostępne dla konkretnego typu obiektu — elementu, spoiny, znaku itp.

Prezentacje użytkownika są obsługiwane dla następujących typów obiektów:

  • spoiny i znaki spoin
  • elementy i znaki elementów
  • sąsiednie elementy i znaki elementów
  • linie siatki
  • teksty
  • uwagi powiązane

Przykłady

Na poniższym przykładzie prezentacja użytkownika Bryła spoiny jest używana do rysowania brył spoin.

W poniższym przykładzie prezentacja użytkownika Tylko narożniki jest używana dla rzutu układu laserowego. Rysowanie wszystkich linii elementu spowalnia laser i sprawia, że staje się słabo widoczny w tabeli układu.

Prezentacje użytkownika w Tekla Warehouse

Środek ciężkości

Zestawienia na rysunkach zestawczych

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej