Modyfikowanie właściwości znaku przekroju

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Modyfikowanie właściwości znaku przekroju

Na otwartym rysunku można zmodyfikować właściwości znaku przekroju, etykiety widoku przekroju i linii cięcia przekroju.

 1. Kliknij dwukrotnie znak przekroju.

 2. Na zakładce Linia przekroju ustaw długość linii znaku przekroju i przesunięcie (odległość pomiędzy znakiem a przekrojem).
 3. Na zakładce Znak przekroju kliknij przycisk ... obok A1A5, aby otworzyć okno dialogowe Zawartość znaku, i wybierz elementy, które zostaną umieszczone w znaku przekroju.
 4. W razie potrzeby wybierz element z listy, kliknij Dodaj >, a następnie wybierz ramki Typ i Kolor. Opcje można ustawić oddzielnie dla każdego elementu.
 5. W razie potrzeby wybierz element z listy i wybierz tekst Kolor, Czcionka i Wysokość. Opcje można ustawić oddzielnie dla każdego elementu.
 6. Na zakładce Pozycja w oknie dialogowym Zawartość znaku ustaw stronę, po której wyświetlić tekst, położenie tekstu, odchylenie poziome i pionowe oraz obrót tekstu. Pozycja tekstu zależy od tego, czy użyto symbolu.
 7. Kliknij Zmień.
 8. W oknie Symbol określ symbole znaku przekroju. Istnieje możliwość wybrania z listy predefiniowanych symboli strzałek lub użycia własnego symbolu. Właściwości symbolu można określić oddzielnie dla lewego i prawego symbolu znaku przekroju. Ustaw także kolor, wielkość i pozycję symboli znaku przekroju.
 9. Na zakładce Etykieta widoku kliknij przycisk ... obok A1A5, aby otworzyć okno dialogowe Zawartość znaku, i wybierz elementy, które zostaną umieszczone w etykiecie widoku przekroju.
 10. Zmodyfikuj wygląd elementu i położenie znaku, jak opisano powyżej.
 11. Kliknij Zmień.
 12. Wybierz Symbol etykiety widoku, który ma zostać użyty w etykiecie. Można także ustawić kolor, wielkość i długość linii symbolu i linii etykiety widoku przekroju.
 13. Ustaw pozycję etykiety oraz określ, czy wyśrodkować ją względem ramki czy granicy widoku (ramki ograniczającej widoku).
 14. Kliknij Zmień.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej