Modyfikowanie nazw i tytułów rysunków

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Modyfikowanie nazw i tytułów rysunków

Tekla Structures nazywa rysunki zgodnie z nazwami nadanymi we właściwościach rysunku. Nazwa rysunku jest wyświetlona w oknie Menedżer dokumentów oraz w szablonach rysunków i raportów. Domyślną nazwę rysunku można zmienić podczas tworzenia rysunku. Można też zmienić nazwę istniejącego rysunku. Oprócz nazw można nadawać rysunkom tytuły. Tekla Structures wyświetla tytuły w oknie Menedżer dokumentów oraz w szablonach rysunków i raportów, a także w nazwach plików wyjściowych wydruku. Można określić maksymalnie trzy tytuły.

Zmiana nazw rysunków

 1. W oknie Menedżer dokumentów kliknij prawym przyciskiem myszy rysunek i wybierz Właściwości.
 2. W polu Nazwa wprowadź nową nazwę.

  Maksymalna liczba znaków wynosi 32.

 3. Kliknij Zmień.

  Zamknij okno Menedżer dokumentów i otwórz je ponownie, aby zobaczyć zmianę.

Nadawanie tytułów rysunkom

 1. W oknie Menedżer dokumentów kliknij prawym przyciskiem myszy rysunek i wybierz Właściwości.
 2. Wprowadź tytuły.
 3. Kliknij Zmień.

  Zamknij okno Menedżer dokumentów i otwórz je ponownie, aby zobaczyć zmianę.

Wskazówka:

Aby dostosować nazwy plików wydruku i użyć w nich wartości tytułów zamiast nazw rysunków, można określić, że tytuł wprowadzony w tym oknie dialogowym ma zostać użyty w nazwie pliku wydruku. W tym celu wprowadź wartość %TPL:TITLE1% (lub %TPL:TITLE2%, lub %TPL:TITLE3%) jako wartość opcji zaawansowanej XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_G (lub _W, _A, _M lub _C w zależności od typu rysunku) za pośrednictwem Plik > Ustawienia > Opcje zaawansowane > Drukowanie.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dostosowywanie nazw plików wydruku i TITLE1...3.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej