Symbole połączenia sztywnego w rysunkach Tekla Structures (Narzędzia rysowania)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Symbole połączenia sztywnego w rysunkach Tekla Structures (Narzędzia rysowania)

Połączenia sztywne przedstawiają belki połączone z słupami połączeniami sztywnymi. Aby używać narzędzi połączeń sztywnych, należy aktywować pasek narzędzi Narzędzia rysowania.

Aby wyświetlić w rysunkach symbole połączenia sztywnego dla elementu, należy nadać opcji Połączenie sztywne wartość Tak na karcie Warunki końcowe w atrybutach użytkownika elementu w modelu.

Narzędzia rysowania połączeń sztywnych umożliwiają tworzenie, aktualizowanie i usuwanie symboli połączenia sztywnego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat innych aplikacji, narzędzi i makr, zobacz Aplikacje.

Tworzenie symboli połączeń na moment (narzędzia rysowania)

W rysunkach zestawczych można tworzyć symbole połączeń na moment, aby wyświetlić belki połączone z słupami sztywnymi połączeniami. Symbole są tworzone zgodnie ze zwolnieniami na końcu elementu. Symbole połączenia na moment można tworzyć automatycznie dla wszystkich elementów w widoku rysunku lub dla wybranych elementów.

Ograniczenia: Symbole połączeń na moment są tworzone do linii odniesienia. Oznacza to, że odsunięcia nie są używane.

 1. Otwórz rysunek.
 2. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
 3. Kliknij strzałkę obok pozycji Aplikacje, aby otworzyć listę aplikacji.
 4. Kliknij dwukrotnie Narzędzia rysowania, aby wyświetlić pasek narzędzi Narzędzia rysowania.
 5. Kliknij Utwórz symbole połączeń na moment.
 6. W oknie dialogowym Utwórz symbole połączeń na moment wybierz na liście kolorów kolor dla symboli.
 7. W polu obok listy kolorów wprowadź skalę symboli.
 8. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby utworzyć symbole dla wszystkich elementów w widoku rysunku, wybierz widok.
  • Aby utworzyć symbole połączeń na moment dla wybranych elementów, wybierz elementy.
 9. Kliknij Utwórz.

  Symbole połączeń na moment są tworzone zgodnie z właściwościami elementu analitycznego i zwolnień połączenia:

  • Jeśli połączenie istnieje, informacje o zwolnieniach na początku i końcu są odczytywane z zakładek Zwolnienia na początku i Zwolnienia na końcu okna dialogowego właściwości części analitycznej.

  • Jeśli połączenie nie istnieje, informacje zwolnieniach są odczytywane z zakładki Warunki końcowe atrybutów użytkownika elementu.

Przykład

Tip:

Używany symbol połączenia na moment jest określony przez to, czy wskazuje w prawo, w lewo, w dół czy w górę. Symbole są domyślnie pobierane z pliku symboli xsteel.sym. Aby użyć innego symbolu, można edytować symbole w edytorze symboli, otwierając plik symboli xsteel.sym i modyfikując symbole 87 (symbol wskazujący w prawo), 86 (symbol wskazujący w lewo), 85 (symbol wskazujący w dół) lub 84 (symbol wskazujący w górę) i zapisując zmiany.

Aktualizacja symboli połączeń na moment (Narzędzia rysowania)

Aby usunąć wszystkie wcześniej utworzone symbole połączeń na moment i utworzyć nowe, aktualne, można zaktualizować symbole połączeń na moment.

 1. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
 2. Kliknij strzałkę obok pozycji Aplikacje, aby otworzyć listę aplikacji.
 3. Kliknij dwukrotnie Narzędzia rysowania, aby wyświetlić pasek narzędzi Narzędzia rysowania.
 4. Kliknij Utwórz symbole połączeń na moment na pasku narzędzi Narzędzia rysowania.
 5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby aktualizować symbole połączenia na moment dla wszystkich elementów w widoku, wybierz widok.
  • Aby aktualizować symbole połączenia na moment dla wybranych elementów, wybierz elementy.
 6. Kliknij Utwórz.

Tekla Structures usunie wówczas wszystkie uprzednio utworzone symbole i utworzy nowe, aktualne.

Usuwanie symboli połączeń na moment (Narzędzia rysowania)

Symbole połączenia na moment można usuwać w przypadku wszystkich elementów w widoku lub w przypadku wybranych elementów.

 1. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
 2. Kliknij strzałkę obok pozycji Aplikacje, aby otworzyć listę aplikacji.
 3. Kliknij dwukrotnie Narzędzia rysowania, aby wyświetlić pasek narzędzi Narzędzia rysowania.
 4. Kliknij Utwórz symbole połączeń na moment.
 5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby usunąć symbole połączenia na moment dla wszystkich elementów w widoku, wybierz widok.
  • Aby usunąć symbole połączenia na moment dla wybranych elementów, wybierz elementy.
 6. Kliknij Usuń.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej