Właściwości znaków poziomu na rysunkach

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości znaków poziomu na rysunkach

Użyj ustawień w oknie dialogowym Właściwości znaku poziomu, aby wyświetlić i zmienić zawartość i wygląd znaku poziomu.

Aby otworzyć okno dialogowe i rysunek, przejdź na kartę Rysunek i kliknij Właściwości > Znak poziomu.

Opcja

Opis

Karta Ogólne

Przedrostek

Wyświetla tekst przed znakiem.

Przedrostek dla poziomu dodatniego

+ wyświetla znak + przed wartością.

Wartości numeryczne

Określa, czy wartości numeryczne są widoczne czy ukryte.

Przyrostek

Wyświetla tekst po znaku.

Format znaku poziomu: Dokładność

Definiuje dokładność wymiaru znaku poziomu.

Format znaku poziomu: Format

Definiuje format wymiaru znaku poziomu.

Format znaku poziomu: Użyj grupowania

Określa, czy użyć różnych opcji grupowania do przedstawienia wymiarów znaków poziomu.

Format znaku poziomu: Jednostki

Definiuje jednostki użyte w wymiarach znaków poziomu. Dostępne wartości to Automatycznie, mm, cm, m, stopa - cal, cal i stopy.

Umieszczenie

Margines wyszukiwania jest największą odległością, jakiej Tekla Structures użyje podczas wyszukiwania pustego miejsca na znak poziomu.

Minimalna odległość jest najmniejszą odległością, jakiej Tekla Structures użyje podczas wyszukiwania pustego miejsca na znak poziomu.

Kwadrant definiuje obszary, w których Tekla Structures poszukuje miejsca na umieszczenie znaków poziomu.

Umieszczenie jest metodą używaną do umieszczania znaków poziomu:

  • Dowolne pozwala Tekla Structures wybrać położenie znaku poziomu.

  • Stałe pozwala użytkownikowi umieścić znak poziomu w dowolnym miejscu.

Karta Wygląd

Tekst: Kolor, Wysokość, Czcionka, Kąt

Definiuje kolor, czcionkę, wysokość i kąt tekstu.

Ramka: Typ, Linia odniesienia, Kolor

Definiuje ramkę używaną wokół znaków, typ linii odniesienia i kolor ramki.

Ramka: Maska tła

Wybranie opcji Nieprzezroczysty powoduje ukrywanie części rysunku, która jest przykryta znakiem poziomu.

Wybranie opcji Przezroczysty powoduje wyświetlanie części rysunku, która jest przykryta znakiem.

Strzałka: Typ

Określa typ strzałki.

Określa wysokość i długości grota strzałki.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej