Wyświetlanie lub ukrywanie obiektów rysunku

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Wyświetlanie lub ukrywanie obiektów rysunku

Istnieje możliwość ukrycia obiektów na rysunkach i w widokach rysunków. Można również wyświetlić listę ukrytych obiektów. Można też ukryć wymiary graficznych obiektów rysunku.

Ukrywanie obiektów na rysunkach i w widokach rysunków

Można ukryć wybrane obiekty na rysunkach i w widokach rysunku, na przykład elementy, części lub znaki. Gdy użytkownik ukryje element, Tekla Structures ukryje wszystkie powiązane z nim obiekty. Zauważ, że jeśli obiekt jest ukryty, nie będzie on drukowany w widokach rysunków.

 1. Otwórz rysunek.
 2. Sprawdź, czy opcja niewidoczny obrys jest w zaznaczona w Plik > Ustawienia > Niewidoczny obrys.
 3. Wybierz tryb Kolor, naciskając B.

  Ukryte obiekty na kolorowych rysunkach będą przedstawiane w formie niewidocznych obrysów. W przypadku rysunków w skali szarości oraz czarno-białych ukryte obiekty nie są wyświetlane nawet po wybraniu ustawienia Niewidoczny obrys.

 4. Wybierz obiekty, które chcesz ukryć, stosując jeden z poniższych sposobów:
  • Na przykład aktywuj odpowiedni przełącznik wyboru i wybierz obiekty, za pomocą zaznaczania obszarem. Aby na przykład wybrać elementy, użyj Wybierz elementy na rysunkach.

  • Otwórz okno Menedżer zawartości rysunku z panelu bocznego, a następnie kliknij Pokaż, aby wypełnić listę Menedżer zawartości rysunku. Można również wybrać obszary, jeden lub wiele widoków, albo jeden lub wiele obiektów budowlanych, aby zawęzić wybór. Aby wybrać elementy, upewnij się, czy aktywny jest wybór obiektów konstrukcji , a aby wybrać znaki, upewnij się, czy aktywny jest wybór . Następnie wybierz z listy odpowiednie obiekty konstrukcji.

 5. Na karcie Rysunek kliknij Ukryj/pokaż i wybierz jedno z następujących poleceń:
  • Ukryj na widoku: Tekla Structures ukryje wybrany obiekt w widoku, w którym znajdują się wybrane obiekty.

  • Ukryj na rysunku: Tekla Structures ukryje wybrany obiekt we wszystkich widokach rysunków.

  Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie z menu podręcznego.

 6. Jeśli chcesz ponownie wyświetlić ukryte obiekty, przejdź do karty Rysunek i kliknij Ukryj/pokaż, po czym wybierzPokaż w widoku lub Pokaż na rysunku.

Przykład

Poniżej znajduje się kilka przykładów wyników różnych kombinacji wyborów.

Ustawienie

Przykład

Tryb koloru ma wartość Kolor w Plik > Ustawienia. Brak ukrytych obiektów. Znaki są wyświetlane.

Tryb koloru ma wartość Kolor i opcja Niewidoczny obrys nie jest zaznaczona w Plik > Ustawienia. Wybrane pręty zbrojenie są ukryte, a powiązane z nimi znaki nie są wyświetlane.

Tryb koloru ma wartość Kolor i opcja Niewidoczny obrys jest zaznaczona w Plik > Ustawienia ukryte pręty zbrojeniowe są wyświetlane jako niewidoczne obrysy, a powiązane z nimi znaki elementów nie są wyświetlane.

Tryb koloru ma wartość Czarno-biały i opcja Niewidoczny obrys jest zaznaczona w Plik > Ustawienia. Niewidoczny obrys nie ma wpływu na rysunki czarno-białe. Zbrojenia są ukryte, a powiązane z nimi znaki nie są wyświetlane.

Zestawianie ukrytych elementów na rysunkach

Można określić, czy zestawić ukryte elementy na rysunkach, na przykład na liście materiałów.

Wyświetlanie ukrytych elementów na listach nie działa dla wszystkich szablonów. Wyświetlenie działa w szablonach zawierających wiersze ELEMENT, ale nie w szablonach hierarchicznych. Na przykład jeśli szablon jest typu ZESPÓŁ- ELEMENT, a zespół jest zawarty w rysunku, wszystkie jego elementy zostaną również uwzględnione.

 1. Otwórz rysunek zawierający ukryte elementy.
 2. Dwukrotnie kliknij rysunek, aby otworzyć okno dialogowe właściwości rysunku.
 3. Kliknij Układ...
 4. Określ, czy chcesz wyświetlać listę ukrytych elementów w Uwzględnij w szablonach obiekty ukryte . Nie usunie wszystkie informacje o ukrytych elementach, także ciężar całkowity.
 5. Kliknij Zmień.

  W poniższym przykładzie pokazano listę ukrytych prętów zbrojeniowych.

  W poniższym przykładzie lista ukrytych prętów zbrojeniowych nie jest wyświetlana.

Ukrywanie lub wyświetlanie wymiarów obiektów szkicu

Można ukrywać i wyświetlać wymiary obiektów szkicu na rysunkach, takich jak linie lub łuki, za pomocą opcji z pola Szybkie uruchamianie lub za pomocą skrótów klawiaturowych. Domyślnie wymiary są widoczne.

Na otwartym rysunku, w którym chcesz ukryć lub wyświetlić wymiary obiektu szkicu, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + d, aby ukryć wymiary. Aby wyświetlić wymiary, ponownie naciśnij Ctrl + d. Aby uzyskać więcej informacji na temat skrótów, zobacz Dostosowanie skrótów klawiaturowych.
 • Przejdź do Szybkie uruchamianie, rozpocznij wpisywanie ciągu znaków Włącz/Wyłącz wymiary obiektu graficznego, a następnie wybierz polecenie Włącz/wyłącz wymiary obiektu graficznego na wyświetlonej liście. Aby ponownie wyświetlić wymiary, należy powtórzyć tę samą czynność.

Gdy wymiary są widoczne, na pasku stanu jest widoczna mała litera d:

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej