Właściwości siatki i linii siatki na rysunku

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości siatki i linii siatki na rysunku

Właściwości siatki i linii siatki umożliwiają wyświetlanie i modyfikowanie ustawień siatki na rysunkach.

  • Aby ustawić właściwości siatki dla konkretnych widoków na rysunkach pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych: Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku i wybierz typ rysunku. Kliknij Tworzenie widoku w drzewie opcji po lewej stronie, wybierz widok i właściwości, które chcesz zmienić, a następnie kliknij Właściwości widoku. Następnie kliknij Siatka w drzewie opcji i odpowiednio zmień ustawienia.
  • Aby ustawić automatyczne właściwości siatki dla konkretnego rysunku w rysunku zestawczym: Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku i wybierz typ rysunku. Kliknij Siatka... i dostosuj ustawienia odpowiednio do potrzeb.
  • Aby zmodyfikować właściwości siatki dla konkretnego rysunku na rysunku zestawczym: Kliknij dwukrotnie tło rysunku, kliknij Siatka... i odpowiednio zmień ustawienia.
  • Aby zmodyfikować właściwości siatki dla konkretnego widoku: Kliknij dwukrotnie ramkę widoku rysunku, następnie kliknij Siatka w drzewie opcji, po czym zmodyfikuj parametry odpowiednio od potrzeb.
  • Aby zmodyfikować właściwości siatki lub linii siatki na otwartym rysunku, kliknij dwukrotnie siatkę lub linię siatki. Sprawdź, czy właściwy przełącznik wyboru jest aktywny: W celu zmodyfikowania siatek użyj przełącznika wyboru , a w celu zmodyfikowania linii siatek użyj .
  • Aby otworzyć właściwości siatki lub linii siatki na otwartym rysunku, przejdź do Szybkie uruchamianie, wpisz siatka i wybierz z listy Właściwości siatki rysunku lub Właściwości linii siatki rysunku.

Opcja

Opis

Siatka

Widoczne powoduje wyświetlenie siatek.

Niewidoczne powoduje, że siatki nie są wyświetlane. Opcja ta jest dostępna tylko na poziomie właściwości rysunku i widoku.

Widoczne tylko etykiety siatki powoduje wyświetlenie tylko etykiety siatki i krótkiego odcinka linii siatki. Długość wyświetlanej linii siatki zależy od wartości wprowadzonej w polu Umieszczenie tekstu. Na poziomie rysunku opcja ta jest dostępna tylko w przypadku rysunków zestawczych. Na poziomie widoku i obiektu opcja ta jest dostępna dla wszystkich typów rysunków.

Umieszczenie tekstu

Wybierz strony, gdzie mają być wyświetlane etykiety siatki, a także ustaw wielkość przedłużenia linii (odległość pomiędzy końcem linii siatki a tekstem).

Linia siatki: Kolor i Typ Określ typ i kolor linii siatki.

Tekst: Kolor, Wysokość, Czcionka i Ramka

Określ kolor, wysokość, czcionkę i ramkę tekstu etykiety siatki.

Inne sposoby dostosowywania siatek

Dalsze modyfikacje etykiet siatek umożliwiają takie ustawienia jak XS_DRAWING_GRID_LABEL_FRAME_FIXED_WIDTH,XS_DRAWING_GRID_LABEL_FRAME_LINE_WIDTH_FACTOR i XS_GRID_TEXT_FONT. Można również dostosować etykiety siatki.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej