Właściwości wymiarowania rysunku zestawczego

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości wymiarowania rysunku zestawczego

Na karcie Siatka można wyświetlać i zmieniać ustawienia siatki i ogólnych wymiarów, natomiast karta Elementy służy do wyświetlania i zmieniania ustawień wymiarów elementów na rysunkach zestawczych.

Aby otworzyć to okno dialogowe:

  • Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku > Rysunek zestawczy, a następnie kliknij Wymiarowanie....
  • Na otwartym rysunku zestawczym kliknij dwukrotnie tło rysunku, a następnie kliknij Wymiarowanie...

Karta Siatka

Ustawienie

Opis

Wymiary linii siatki

Wybranie opcji Wł. powoduje utworzenie linii wymiarowych siatki.

Wymiar całkowity

Wybranie opcji Wł. powoduje utworzenie wymiarów ogólnych.

Ustalanie położenia wymiarów: Poziomo

Pozwala ustalić położenie siatki pionowej i ogólnych linii wymiarowych po lewej (opcja Lewy) lub prawej stronie (opcja Prawy) rysunku albo na obu stronach jednocześnie (opcja Oba).

Ustalanie położenia wymiarów: Pionowo

Pozwala ustalić położenie siatki poziomej i ogólnych linii wymiarowych nad (opcja Góra) lub pod rysunkiem (opcja Dół) albo po obu stronach jednocześnie (opcja Oba).

Karta Elementy

Opcja

Opis

Maksymalna długość linii odniesienia: Wymiary zewnętrzne

Pozwala określić, jak blisko wymiarowanych elementów mają być umieszczone linie wymiarów. Pozwala określić, że zewnętrzne linie wymiarów przyjmują maksymalną długość linii odnośnika od linii siatki.

Maksymalna długość linii odniesienia: Wymiary wewnętrzne

Pozwala określić, jak blisko wymiarowanych elementów mają być umieszczone linie wymiarów. Pozwala określić, że wewnętrzne linie wymiarów przyjmują maksymalną długość linii odnośnika od punktu odniesienia elementu.

Uwzględnij elementy częściowo mieszczące się w widoku

powoduje zwymiarowanie elementów częściowo poza widokiem. Wył sprawia, że te elementy nie będą wymiarowane.

Maks. liczba wymiarów poza liniami

Pozwala określić maksymalną liczbę linii wymiarów, które mogą znaleźć się poza siatką. Użycie tego ustawienia podczas wymiarowania różnych obiektów na różnych liniach wymiarowych ułatwia utworzenie bardziej przejrzystych rysunków.

Po osiągnięciu założonego maksimum Tekla Structures tworzy wymiary wewnątrz siatki.

Reguły wymiarowania grupy obiektów

Określa różne grupy obiektów do wymiarowania różnymi liniami wymiarowymi.

Grupa obiektów

Grupa obiektów do zwymiarowania.

Umieszczenie

Bez wymiarów sprawia, że wymiary dla elementów nie są tworzone.

Wewnątrz siatki pozwala utworzyć wymiary obok lub w pobliżu wymiarowanych elementów. Wszystkie wymiary elementu są umieszczane wewnątrz siatki, jeśli elementy te również znajdują się wewnątrz siatki. Wymiar pozostanie na zewnątrz, nawet jeśli wybrano opcję Wewnątrz siatki, gdy elementy znajdują się w przęśle końcowym, a wymiarowany koniec tuż przy części zewnętrznej.

Poza siatką pozwala utworzyć wymiary do elementów i pozycjonuje je poza siatką.

Każdy pozwala utworzyć wymiary do elementów i pozycjonuje je wewnątrz lub na zewnątrz siatki, w zależności od pozycji elementu i ustawienia opcji Maks. liczba wymiarów poza liniami.

Opcji Każdy trzeba użyć wtedy, gdy zdefiniowana jest opcja Maks. liczba wymiarów poza liniami. Dzięki temu Tekla Structures będzie w stanie umieścić wymiary wewnątrz siatki, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba wymiarów poza siatką.

Pozycja pozioma

Lewa strona powoduje umieszczenie wszystkich wymiarów elementów poziomych po lewej stronie siatki.

Prawa strona powoduje umieszczenie wszystkich wymiarów elementów poziomych po prawej stronie siatki.

Rozmieszczone po obu stronach powoduje umieszczenie wszystkich wymiarów elementów poziomych na siatce najbliżej wymiarowanego elementu.

Pozycja pionowa

Góra powoduje umieszczenie wszystkich wymiarów elementów pionowych nad siatką.

Dół powoduje umieszczenie wszystkich wymiarów elementów pionowych pod siatką.

Rozmieszczone po obu stronach powoduje umieszczenie wszystkich wymiarów elementów pionowych na siatce najbliżej wymiarowanego elementu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej