Rozbijanie dodatków rysunku i używanie zwykłych obiektów rysunku

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Rozbijanie dodatków rysunku i używanie zwykłych obiektów rysunku

Istnieje możliwość rozbicia dodatków rysunku na obiekty bazowe, a następnie ich edycji i wykorzystania jako inne obiekty rysunkowe. Na przykład, jeśli chcesz zmodyfikować wymiar COG w sposób, który nie jest dostępny dla dodatku w jego właściwościach, możesz rozbić wymiar COG, a następnie zmienić jego właściwości we właściwościach wymiaru.

  1. Kliknij obiekt rysunku, który został utworzony za pomocą dodatku.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Rozbij.

Tekla Structures rozbija dodatek na obiekty bazowe, które zostały dodane do widoku. Teraz można edytować rozbite obiekty i korzystać z nich tak samo jak z innych obiektów rysunku za pomocą właściwości obiektu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej