Zmiana układu tabel na rysunkach

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Zmiana układu tabel na rysunkach

Aby wprowadzić drobne zmiany w układach tabel na rysunkach, można wykluczyć pojedyncze tabele z układu rysunku. Po wykluczeniu tabeli staje się ona elementem bieżącego rysunku, więc wszelkie zmiany wprowadzone w tej tabeli nie zostaną zapisane w układzie rysunku. W ten sposób można uniknąć nakładania się zawartości rysunku i tabel oraz usuwać takie nakładanie bez konieczności tworzenia nowych układów lub formatów rysunków dla każdego przypadku.

Wyklucz tabele z układu rysunku

 1. Na otwartym rysunku wybierz tabele, które chcesz edytować.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy jedną z tabel i wybierz Wyklucz szablon z układu.

Te tabele są teraz częścią bieżącego rysunku, więc wprowadzenie w nich zmian nie wpływa na układ rysunku.

Uwaga:

Jeśli jakakolwiek tabela została wykluczona z układu rysunku, nie można zmienić formatu rysunku.

W zależności od potrzeb zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Przesuwanie wykluczonych tabel

 1. Na otwartym rysunku wybierz tabele, które chcesz przesunąć.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz tabele i przytrzymaj wciśnięty lewy przycisk myszy. Następnie przeciągnij tabele do nowego położenia i zwolnij przycisk myszy.

  • Kliknij jedną z tabel prawym przyciskiem myszy i wybierz Przesuń. Następnie wskaż punkt początkowy przesunięcia, a potem punkt docelowy.

Obracanie wykluczonych tabel

 1. Na otwartym rysunku wybierz tabele, które chcesz obrócić.
 2. Kliknij jedną z tabel prawym przyciskiem myszy.
 3. Wybierz Obróć zgodnie ze wskazówkami zegara.

Tabele zostaną obrócone o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Powtórz kroki 2 i 3, aby osiągnąć odpowiedni kąt obrotu.

Usuwanie wykluczonych tabel

 1. Na otwartym rysunku wybierz tabele, które chcesz usunąć.
 2. Kliknij jedną z tabel prawym przyciskiem myszy.
 3. Wybierz Usuń.

Usunięcie tabeli można cofnąć, naciskając kombinację klawiszy Ctrl+Z na klawiaturze.

Edycja wykluczonych tabel w Edytorze układu

 1. Na otwartym rysunku wybierz tabele, które chcesz edytować.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij dwukrotnie jedną z tabel i wybierz Edytor układu rysunku.

  • Kliknij jedną z tabel prawym przyciskiem myszy i wybierz Otwórz Edytor układu.

  Zauważ, że kiedy Edytor układu zostanie otwarty w taki sposób, można zmieniać tylko właściwości układu związane z tabelami.

  Na liście Tabele w użyciu w oknie dialogowym Edytor układu wykluczone tabele są wyświetlane w następujący sposób: <<TABLE NAME>>.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Aby

  wykonać procedurę

  Skalowanie tabeli

  1. Na układzie rysunku wybierz tabelę.

  2. W polu Skala wpisz nową wartość.

  3. Naciśnij klawisz Enter.

  Obracanie tabeli

  1. Na układzie rysunku wybierz tabelę.

  2. Z listy Obrót wybierz nowy kąt obrotu.

  3. Naciśnij klawisz Enter.

  Zezwalanie na pokrywanie się widoków rysunku

  1. Na układzie rysunku wybierz tabelę.

  2. Zaznacz pole wyboru Nałóż na widoki.

  Jeśli pole wyboru Nałóż na widoki nie jest zaznaczone, Tekla Structures podczas tworzenia ponownie rysunku zachowuje widoki rysunku poza obszarem tabel.

 4. Na wstążce Edytor układu kliknij Zapisz.

Zmiany zostaną zapisane tylko w odniesieniu do bieżącego rysunku. Układ rysunku nie jest aktualizowany w celu uwzględnienia zmian.

Dodawanie nowych tabel do bieżącego rysunku

 1. Na otwartym rysunku wybierz jedną z wykluczonych tabel.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij dwukrotnie tabelę i wybierz Edytor układu rysunku.

  • Kliknij tabelę prawym przyciskiem myszy i wybierz Otwórz Edytor układu.

  Zauważ, że kiedy Edytor układu zostanie otwarty w taki sposób, można zmieniać tylko właściwości układu związane z tabelami.

  Na liście Tabele w użyciu w oknie dialogowym Edytor układu wykluczone tabele są wyświetlane w następujący sposób: <<TABLE NAME>>.

 3. Na wstążce Edytor układu kliknij Dodaj tabele.
 4. W oknie dialogowym Dostępne tabele kliknij tabelę, którą chcesz dodać.
 5. W przypadku dodawania pliku DWG lub DXF lub planu orientacyjnego wykonaj jedną z następujących czynności:
  Czynność Procedura

  Dodaj nowy plik DWG/DXF

  1. Przeglądaj, aby znaleźć i wybrać plik, który chcesz dodać do rysunku.

  2. Kliknij Otwórz.

  Dodaj plan orientacyjny

  • W oknie dialogowym Rysunki wybierz istniejący rysunek planu orientacyjnego i kliknij Wybierz.

  Teraz można zamknąć okno dialogowe Dostępne tabele.

 6. Kliknij na punkt w układzie rysunku, w którym chcesz dodać tabelę.

  Tabele są automatycznie zakotwiczone w ramce widoku rysunku.

 7. Jeśli chcesz zmienić skalę lub obrót tabeli, wybierz tabelę i wpisz nową wartość Skala lub Obrót.

  Należy pamiętać, że można edytować tylko skalę i obrót plików szablonów (.tpl).

  Zmiany obrotu i skali są natychmiast stosowane do układu rysunku. Podczas skalowania lub obracania tabel pozostają one zakotwiczone w tej samej pozycji.

 8. Jeśli chcesz zezwolić na nakładanie się tabeli na widok rysunku, zaznacz pole wyboru Nałóż na widoki.

  Jeśli pole wyboru Nałóż na widoki nie jest zaznaczone, Tekla Structures podczas tworzenia ponownie rysunku zachowuje widoki rysunku poza obszarem tabel.

  Powtórz kroki od 3 do 8 w odniesieniu do wszystkich tabel, które chcesz dodać.

 9. Na wstążce Edytor układu kliknij Zapisz.

Nowe tabele zostaną zapisane tylko w bieżącym rysunku. Oryginalny układ rysunku nie jest aktualizowany w celu uwzględnienia tych tabel.

Odrzucanie zmian specyficznych dla rysunku

W zależności od potrzeb wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby

wykonać procedurę

Ponowne uwzględnianie wykluczonych tabel w układzie rysunku i przywracanie ich położenia

 1. Wybierz tabele.

 2. Kliknij prawy przycisk myszy i wybierz Przywróć położenie szablonu.

Ponowne uwzględnianie wszystkich wykluczonych tabel w układzie rysunku i przywracanie oryginalnego układu rysunku

Wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce na rysunku i wybierz Przywróć układ.

 • Na wstążce Edytor układu kliknij Przywróć układ.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej