Przeciąganie, zmiana kształtu i rozmiaru obiektów rysunku

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Przeciąganie, zmiana kształtu i rozmiaru obiektów rysunku

Wiele obiektów rysunkowych, linie wymiarowe i linie odniesienia wielu obiektów rysunkowych posiada uchwyty. Za pomocą uchwytów można zmieniać kształt i rozmiar obiektów. Można również przeciągać obiekty. Jeśli aktywowano przełącznik Przeciągnij i upuść, nie trzeba osobno wybierać uchwytów, aby zmienić kształt, rozmiar lub przeciągać.

Przeciąganie obiektów opisowych, obiektów szkicu i linii siatki

Aby przeciągnąć, zmienić rozmiar lub kształt:

  • Na otwartym rysunku przejdź do menu Plik, kliknij Ustawienia i zaznacz pole wyboru Przeciągnij i upuść. Po tej czynności można przesuwać obiekty rysunku takie jak oznaczenia, obiekty szkicu oraz linie siatki bez uprzedniego zaznaczania obiektów.

  • Aby przesunąć punkty uchwytu obiektów szkicu bez zaznaczania uchwytu po aktywowaniu Przeciągnij i upuść: Ustaw wskaźnik myszy w pobliżu punktu uchwytu, naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij punkt uchwytu w nowe położenie.

    Należy pamiętać, że w celu przeciągnięcia punktów uchwytu etykiet siatki, należy najpierw wybrać linię siatki. Sprawdź, czy aktywowano przełącznik wyboru Wybierz linię siatki .

Przeciąganie punktów wymiaru

  • Proste (liniowe) wymiary na rysunkach można modyfikować, przeciągając wymiary z uchwytów wymiaru.

  • Przeciąganie w pojedynczych liniach wymiarowych: Próba przeciągnięcia punktu wymiaru do nowej pozycji, znajdującego się za istniejącym punktem wymiaru, spowoduje usunięcie wybranego punktu wymiaru z poprzedniej pozycji i utworzenie go w nowej, preferowanej pozycji. Próba przeciągnięcia punktu do współrzędnych istniejącego już punktu spowoduje automatyczne upuszczenie przeciąganego punktu wymiaru z powrotem w początkowej pozycji.

  • Przeciąganie w zestawach wymiarów: Próba przeciągnięcia punktu do obszaru między dwoma punktami sąsiedniej linii wymiarowej spowoduje usunięcie wybranego punktu wymiaru z poprzedniej pozycji i utworzenie go w nowej, preferowanej pozycji. Próba przeciągnięcia punktu do współrzędnych istniejącego już punktu spowoduje usuniecie przeciąganego punktu wymiaru z poprzedniego położenia i scalenie go z istniejącym, po upuszczeniu w nowym położeniu.

  • Przeciąganie punktu wymiaru ze współrzędnymi zerowymi w wymiarach bezwzględnych umożliwia zmianę współrzędnych punktu początkowego wymiaru bez uruchamiania polecenia Ustaw punkt początkowy wymiaru.

  • Zauważ, że jeżeli przełącznik Przeciągnij i upuść jest aktywny, uchwyt punktu wymiaru można przeciągnąć bez uprzedniego wybierania uchwytu.
Uwaga:

Jeśli przeciągasz znak, uwagę, tekst lub wymiar, jego ustawienie umieszczenia może być ustawione jako stały w zależności od tego, co ustawiono w opcjach zaawansowanych poniżej. Znak, uwaga, tekst albo wymiar pozostają na swoim miejscu, nawet jeśli zaktualizowano rysunek. Warto sprawdzić ustawienia następujących opcji zaawansowanych:

XS_CHANGE_DRAGGED_DIMENSIONS_TO_FIXED

XS_CHANGE_DRAGGED_MARKS_TO_FIXED

XS_CHANGE_DRAGGED_NOTES_TO_FIXED

XS_CHANGE_DRAGGED_TEXTS_TO_FIXED

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej