Właściwości wymiarowania — zakładka Grupowanie wymiarów (Wymiarowanie zintegrowane)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości wymiarowania — zakładka Grupowanie wymiarów (Wymiarowanie zintegrowane)

Makro Grupowanie wymiarów w oknie dialogowym Właściwości wymiarowania służą do wyświetlania i zmieniania ustawień grupowania wymiarów na rysunkach pozycji, zespołu i zespołu betonowego.

Należy pamiętać, że zawartość okna dialogowego zależy od typu rysunku i że nie wszystkie opcje opisane poniżej są dostępne dla wszystkich typów rysunków. Okno dialogowe jest wyświetlane w przypadku korzystania z typu wymiarowania Wymiary zintegrowane w wymiarach.

Opcja

Opis

Włącz grupowanie wymiarów

Wybierz obiekty do grupowania.

Elementy

Grupy zgodne z elementami.

Śruby

Grupy zgodne ze śrubami.

Komponenty

Grupy zgodne z komponentami.

Przekroje/Kształty

Grupy zgodne z przekrojami lub kształtami.

Automatyczne oznaczenie

Określa sposób wyświetlania informacji na linii wymiaru.

Wyświetl znaki

Umożliwia wyświetlenie znaków.

Dodaj liczbę elementów w etykiecie

Umożliwia dołączenie liczby elementu do oznaczenia.

Nie wyświetlaj znaków\ndla zgrupowanych pozycji

Pozwala nie wyświetlać znaków elementów dla zgrupowanych pozycji.

Dostępne elementy

Dostępne elementy do definiowania identycznych warunków.

Dodaj >

Dodaje elementy do listy Wybrane elementy .

Usuń

Usuwa elementy z listy Wybrane elementy .

Przesuń w górę

Pozwala przesunąć do góry element na liście.

Przesuń w dół

Pozwala przesunąć w dół element na liście.

Aktualizuj grupowanie\nkiedy model się\nzmienia.

Tak powoduje automatyczne aktualizowanie grupowania wymiarów w reakcji na zmianę modelu.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej