Wskazywanie linii skróceń w rysunkach Tekla Structures

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Wskazywanie linii skróceń w rysunkach Tekla Structures

Linie skróceń to różnokolorowe linie typu zygzak lub składające się z kropek i kresek. Linie skróceń sygnalizują, że element jest częściowo poza granicą widoku.

Tworzenie linii cięcia

Istnieje możliwość utworzenia linii cięcia w celu wizualizacji linii znajdujących się częściowo poza granicą widoku. Linie cięcia można tworzyć automatycznie dla wszystkich elementów w widoku lub dla wybranych elementów.

Ograniczenia:

 • linii cięcia nie można tworzyć dla polibelek.

 • Ustawienie Rozszerzenie dla sąsiednich el. nie jest uwzględniane.

 1. Na karcie Rysunek kliknij Utwórz linie skróceń.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Z listy typów wybierz typ linii (zygzak lub kreski i kropki).
  • Wybierz kolor linii z listy kolorów.
  • W polu obok listy typów wprowadź skalę linii.
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby utworzyć linie cięcia dla wszystkich elementów w widoku, wybierz widok.
  • Aby utworzyć linie cięcia dla wybranych elementów, wybierz elementy.
 4. Kliknij Utwórz.

Przykład

Aktualizacja linii cięcia

 1. Otwórz rysunek zawierający linie cięcia.
 2. Na karcie Rysunek kliknij Utwórz linie skróceń.
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby aktualizować linie cięcia dla wszystkich elementów w widoku, wybierz widok.
  • Aby aktualizować linie cięcia dla wybranych elementów, wybierz elementy.
 4. Kliknij Utwórz.

Tekla Structures usunie wszystkie uprzednio utworzone linie cięcia i utworzy nowe, aktualne.

Usuwanie linii cięcia

 1. Na karcie Rysunek kliknij Utwórz linie skróceń.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby usunąć linie cięcia dla wszystkich elementów w widoku, wybierz widok.
  • Aby usunąć linie cięcia dla wybranych elementów, wybierz elementy.
 3. Kliknij Usuń.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej