Obiekty budowlane na rysunkach

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Obiekty budowlane na rysunkach

Obiekty budowlane to reprezentacje 2D obiektów 3D w modelu, na przykład elementów, śrub, wykończeń powierzchni i zbrojenia. Obiekty budowlane na rysunkach uzyskują swój wygląd na podstawie automatycznych ustawień rysunkowych określonych podczas tworzenia rysunku. Po utworzeniu rysunku można zmienić jego wygląd na otwartym rysunku.

Uwaga:

Aby zmienić właściwości spoin modelu, wróć do modelu i tam dokonaj zmian. Na rysunku można zmienić tylko ustawienia widoczności i wyglądu spoin modelu. W przypadku ręcznie dodanych znaków spoiny właściwości można zmieniać na rysunkach.

Obiekty budowlane można zmieniać na wiele sposobów:

Zmienianie właściwości obiektów budowlanych

Skracanie elementów na widokach

Ukrywanie obszarów płaszczyzny elementu i obrysów za pomocą narzędzi zakrywania

Wyświetlanie pojedynczego pręta zbrojeniowego w grupie

Wyświetlanie na rysunkach informacji o warstwach prętów zbrojeniowych

Fazowania krawędzi na rysunkach

Krawędzie zaokrąglenia na rysunkach

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej