Właściwości śrub na rysunkach

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości śrub na rysunkach

Używając opcji we właściwościach śrub, można sprawdzić lub zmienić zawartość i wygląd śrub.

Przejdź do właściwości śrub:

 • Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku, wybierz typ rysunku i przejdź do właściwości śruby.
 • Na otwartym rysunku kliknij dwukrotnie ramkę widoku rysunku, a następnie wybierz Śruba w drzewie opcji.
 • Na otwartym rysunku kliknij dwukrotnie tło rysunku, a następnie przejdź do właściwości śruby.
 • Kliknij dwukrotnie śrubę na otwartym rysunku.
 • Na otwartym rysunku przejdź do okna Szybkie uruchamianie, zacznij wpisywać właściwości śruby, a następnie wybierz Właściwości śruby na rysunku z listy

W poniższej tabeli wymieniono wszystkie ustawienia śrub na wszystkich poziomach właściwości (rysunek, widok, obiekt). Właściwości śrub nie zawierają wszystkich ustawień z poniższej listy.

Ustawienie

Opis

Bryła/Symbol lub Prezentacja śrub

Dostępne opcje to Bryła, Dokładna bryła, Symbol, Symbol2, Symbol3, Symbol DIN i Symbol użytkownika.

Symbol DIN odpowiada normom niemieckim (DIN). Jedyne symbole DIN, które można kontrolować, to następujące symbole określone w pliku xsteel.sym:

 • Symbol 24 dla normalnych śrub montowanych w warsztacie

 • Symbol 25 dla normalnych śrub montowanych na budowie

 • Symbol 26 dla śrub wpuszczanych z przodu montowanych na budowie

 • Symbol 27 dla śrub wpuszczanych z tyłu montowanych na budowie

 • Symbol 28 dla śrub wpuszczanych z przodu montowanych w warsztacie

 • Symbol 29 dla śrub wpuszczanych z tyłu montowanych w warsztacie

 • Symbol 30 dla otworów na śruby wpuszczane z przodu

 • Symbol 31 dla otworów na śruby wpuszczane z tyłu

Symbol użytkownika jest symbolem utworzonym w Edytorze symboli.

Zawartość symbolu

Określa, czy umieścić na rysunku symbole Otwór i .

Widoczność śrub

Te ustawienia są niedostępne we właściwościach śrub na poziomie obiektu.

Kontroluj widoczność śrub W elementach głównych, W elementach podrzędnych oraz W podzespołach oddzielnie. Opcja Widoczne pozwala wyświetlić grupy otworów śrub w elementach głównych lub podrzędnych. Opcja Niewidoczne powoduje ich ukrycie. Na rysunkach zespołu można też określić, czy wyświetlać lub ukryć otwory grup śrub w podzespołach.

Kolor

Zmienia kolor śrub.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej