Wyrównanie wybranych obiektów rysunku

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Wyrównanie wybranych obiektów rysunku

Istnieje możliwość wyrównania obiektów (tekstów, znaków, uwag i widoków) do góry, do dołu, do lewej, do środka w poziomie, do środka w pionie i do prawej względem wskazanego punktu. Można również umieścić obiekty poziomo lub pionowo w równych odległościach od siebie.

 1. Na otwartym rysunku wykonaj jedną z następujących czynności:

 2. Aby wykonać procedurę

  Wyrównywanie wybranych widoków, tekstów, znaków i uwag

  1. Wybierz obiekty, które chcesz wyrównać.

   Można na przykład wybrać jeden lub kilka obiektów przy użyciu odpowiednich przełączników wyboru lub filtrów i zaznaczania obszarem. Jeśli chcesz wyrównać tylko znaki i uwagi, możesz użyć okna Menedżer zawartości rysunku w celu wybrania najpierw obiektów budowlanych, a następnie powiązanych znaków lub uwag.

   Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia Menedżer zawartości rysunku, zobacz Menedżer zawartości rysunku.

  2. Wybierz polecenia wyrównania z paska narzędzi:

   Kliknij , aby wyrównać obiekty nad wskazanym punktem.

   Kliknij , aby wyrównać obiekty pod wskazanym punktem.

   Kliknij , aby wyrównać obiekty po prawej stronie od wskazanego punktu.

   Kliknij , aby wyrównać obiekty po lewej stronie od wskazanego punktu.

   Kliknij , aby wyrównać obiekty pionowo do środka względem wskazanego punktu.

   Kliknij , aby wyrównać obiekty poziomo do środka względem wskazanego punktu.

   Kliknij , aby rozmieścić obiekty pionowo do środka względem wskazanego punktu w jednakowych odstępach.

   Kliknij , aby rozmieścić obiekty poziomo do środka względem wskazanego punktu w jednakowych odstępach.

  3. Wybierz położenie wyrównania.

   Jeśli wybrano różne rodzaje obiektów, na przykład widoki i obiekty tekstowe, zostanie wyświetlony monit o wybranie, które obiekty mają zostać wyrównane.

  4. Jeśli wybrano jedno z dwóch poleceń służących do rozmieszczania obiektów w równej odległości, wpisz tę odległość w wyświetlonym oknie dialogowym, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  Wskazówka:

  Aby utworzyć rząd obiektów, najpierw wyrównaj je do góry, a następnie rozmieść w poziomie w równych odległościach od siebie. Nie ma potrzeby ponownego wybierania obiektów pomiędzy dwoma poleceniami.

  Automatyczne wyrównanie wybranych znaków i uwag

  • Kliknij Wyrównaj znaki > Automatycznie wyrównaj znaki na zakładce Oznaczenia.

  Spowoduje to wyrównanie wybranych znaków i uwag, ustawienie ich w stos i równomierne rozmieszczenie.

  To polecenie dotyczy wszystkich znaków i uwag powiązanych z wyjątkiem znaków spoiny.

  Wyrównanie wybranych znaków i uwag wokół punktu

  • Kliknij Wyrównaj znaki > Wyrównaj do punktu na zakładce Oznaczenia i wybierz punkt.

  Polecenie to próbuje uniknąć przecinania się linii odniesienia podczas umieszczania znaków.

  To polecenie dotyczy wszystkich znaków i uwag powiązanych z wyjątkiem znaków spoiny.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej