Narzędzia szkicowania rysunków i naszkicowane obiekty

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Narzędzia szkicowania rysunków i naszkicowane obiekty

Obiekty szkicu to obiekty, które można dodać do rysunku w celu podkreślenia ważnych informacji lub w celu wskazania położenia otworów, okien, drzwi itp. Na rysunkach Tekla Structures za pomocą narzędzi szkicowania można szkicować na przykład chmurki, linie, okręgi, prostokąty, łuki, polilinie i wieloboki. Za pomocą tych narzędzi można rozbijać i łączyć obiekty szkicu, dodawać obrysy zakrywające i płaszczyzny elementów, a także wyokrąglenia i fazowania. Użytkownik może zmienić kolejność obiektów szkicu z obiektami szkicu, a także zmieniać kolejność obiektów szkicu z obiektami budowlanymi. Można również stosować przycięcia, wydłużenia i podział obiektów szkicu. Można też kopiować obiekty przy użyciu odsunięcia.

Obiekty szkicu są powiązane, jeśli mają punkty powiązania, tzn. są powiązane z obiektem budowlanym.

Aby uzyskać więcej informacji na temat właściwości narzędzi szkicowania i obiektów szkicu, kliknij poniższe łącza:

Rysowanie obiektów szkicu na rysunkach

Łączenie i rozbijanie obiektów szkicu na rysunkach

Tworzenie i dodawanie linii wzoru na rysunkach

Zmienianie kolejności obiektów szkicu na rysunkach

Przycinanie linii rysunkowych

Rozdział obiektów szkicu

Podział obiektów szkicu

Tworzenie zaokrągleń na rysunkach

Tworzenie fazowań na rysunkach

Kopiowanie obiektów szkicu z odsunięciem

Ukrywanie obszarów płaszczyzny elementu i obrysów za pomocą narzędzi zakrywania

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej