Usuwanie rozszerzeń .tsep z katalogu Aplikacje i komponenty

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Usuwanie rozszerzeń .tsep z katalogu Aplikacje i komponenty

Zainstalowane rozszerzenia można odinstalować w oknie Menedżer rozszerzeń.

Instalowanie i odinstalowanie rozszerzeń powoduje utworzenie pliku historii w folderze \Tekla Structures\<version>\Extensions\TSEP Logs.

  1. Wybierz jedno lub kilka rozszerzeń.

    Użyj klawiszy Ctrl lub Shift, aby wybrać kilka rozszerzeń.

  2. Kliknij Usuń.
  3. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby usunąć rozszerzenia.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej