Zbrojenie ławy fundamentowej (75)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Zbrojenie ławy fundamentowej (75)

Narzędzie Zbrojenie ławy fundamentowej (75) umożliwia utworzenie zbrojenia betonowej ławy fundamentowej.

Utworzone pręty

 • Wzdłużne pręty powierzchni górnej i dolnej oraz boków stopy

 • Strzemiona

Zastosowanie

Sytuacja

Więcej informacji

Proste ławy fundamentowe o prostokątnym przekroju poprzecznym

Pręty główne całkowicie wewnątrz stopy, bez prętów bocznych, zakłady strzemion w narożnikach strzemion.

Pręty główne wystające ze stopy, dwa pręty po obu stronach, zakłady strzemion na środku górnej powierzchni.

Nie używać w następujących przypadkach:

Dla stóp zawierających:

 • nieregularne przekroje poprzeczne,

 • skośne lub ucięte narożniki.

Przed rozpoczęciem

 • Utwórz betonową ławę fundamentową.

 • Oblicz potrzebną powierzchnię zbrojenia.

Kolejność wyboru

 1. Wybierz betonową ławę fundamentową.

zakładka Obraz

Zakładka Obraz umożliwia określenie grubości otuliny i offset strzemion.

Grubość otuliny

Opis

1

Grubość otuliny (końce)

2

Offset strzemion

3

Grubość otuliny (górna i dolna)

Zakładka Pręty główne

Zakładka Pręty główne umożliwia zdefiniowanie właściwości górnego, dolnego, lewego i prawego pręta.

Długość wiązania prętów głównych

Długości zakotwień określają, na ile pręty główne wchodzą w sąsiednie konstrukcje na końcach ław fundamentowych. Pole Długość zakotwienia 1 jest przeznaczone dla pierwszego końca stopy (z żółtym uchwytem), a pole Długość zakotwienia 2 dla drugiego końca (z fioletowym uchwytem).

Długości wiązań można zdefiniować osobno dla następujących elementów:

 • Pręty górne

 • Pręty dolne

 • Pręty po lewej stronie stopy

 • Pręty po prawej stronie stopy

Zakładka Strzemiona

Na zakładce Strzemiona określ właściwości strzemion i typ rozstawu.

Typ gięcia

Wybierz położenie zakładu strzemion w ławie fundamentowej.

Opcja

Pośrodku

W rogu

W kształcie U

W kształcie U

W przypadku wybrania pierwszych dwóch opcji należy wprowadzić długość zakładu na obrazie Poprzeczny.

Strzemiona podwójne

Poprzeczne pręty proste

Wymiary strzemion

Opis

1

Grubość otuliny (boki)

2

Odległość zewnętrzna między prętami głównymi i zewnętrznymi prętami bocznymi

3

Długość zakładu podwójnego strzemienia

4

Długość zakładu podwójnych prętów U

Kierunek gięcia

Opcja

1

2

3

4

Kształt końca strzemion czterociętych

W przypadku wybrania strzemion czterociętych można wybrać kształty końca prętów z listy.

Opcja

Przykłady

135 stopni

Domyślna

90 stopni

Z zakładem

W przypadku wybrania opcji zakładu można wprowadzić długość zakładu.

Zakładka Atrybuty

Zakładka Atrybuty umożliwia zdefiniowanie właściwości numeracji prętów i strzemion.

Opcja

Opis

Przedrostek

Przedrostek numeru pozycji elementu.

Numer początkowy

Numer początkowy numeru pozycji elementu.

Nazwa

Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach Tekla Structures.

Klasa

Klasa umożliwia pogrupowanie zbrojenia.

Na przykład różne klasy zbrojenia mogą być wyświetlane w różnych kolorach.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej