Startery słupa (86)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Startery słupa (86)

Narzędzie Startery słupa (86) tworzy startery w stopie i cokół słupa. Pręty początkowe mogą przechodzić przez cokół albo wchodzić od razu do słupa. Pręty początkowe mogą mieć kształt prostokątny lub okrągły.

Utworzone pręty

  • Pręty początkowe (proste lub w kształcie litery L)

  • Strzemiona (opcjonalnie)

Zastosowanie

Sytuacja

Więcej informacji

Narzędzie Pręty początkowe dla słupa (86) umożliwia utworzenie prętów początkowych prostych lub w kształcie litery L, które przechodzą przez prostokątny lub okrągły cokół. Pręty mogą zawierać strzemiona.

Przed rozpoczęciem

  • Utwórz stopę.

  • Oblicz potrzebną powierzchnię zbrojenia.

Kolejność wyboru

  1. Stopa

  2. Cokół

zakładka Obraz

Na zakładce Obraz możesz określić wymiary i położenia prętów, rozstaw prętów, typ strzemion oraz grubość otuliny.

Wybierz kształt starterów:

Opcja

Opis

Startery w kształcie litery L.

Określ długość pręta.

Proste startery.

Startery w kształcie litery L.

Określ grubości otuliny.

Wybierz kształt góry starterów:

Opcja

Opis

Góra starterów jest prosta.

Domyślna

Góra starterów jest wygięta.

Określ długości części zgiętej.

Opcja

Opis

Liczba strzemion/rozstaw

Określ liczbę strzemion i ich rozstaw.

Kolejne wartości odstępów należy oddzielać spacją. Wprowadź wartości poszczególnych odstępów między prętami. Na przykład w przypadku 3 prętów należy wprowadzić 2 wartości.

Utwórz pręty narożne

Wybierz, aby utworzyć pręty narożne.

Wartość domyślna to Tak.

Wybierz rozmieszczenie prętów narożnych.

Gatunek

Określ gatunek pręta zbrojeniowego.

Rozmiar

Określ rozmiar pręta zbrojeniowego.

Promień gięcia

Określ promień gięcia pręta zbrojeniowego.

Strzemiona

Do definiowania zakładów strzemion w stopach służą następujące opcje:

Opcja

Opis

Zakłady z boku strzemion

Haki zagięte o 45 stopni na końcach prętów

Zakłady w narożnikach strzemion

Haki zagięte o 135 stopni na końcach prętów

Zakłady w narożnikach strzemion

Haki zagięte o 90 stopni na końcach prętów

Jeśli pręty początkowe są okrągłe, należy określić kąt pokrycia strzemion.

Zakładka Parametry

Zakładka Parametry umożliwia zdefiniowanie właściwości numeracji prętów.

Opcja

Opis

Przedrostek

Przedrostek numeru pozycji elementu.

Numer początkowy

Numer początkowy numeru pozycji elementu.

Nazwa

Tekla Structures Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach .

Klasa

Klasa umożliwia pogrupowanie zbrojenia.

Na przykład różne klasy zbrojenia mogą być wyświetlane w różnych kolorach.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej