Startery stopy (87)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Startery stopy (87)

Narzędzie Startery stopy (87) tworzy startery w stopie słupa. Pręty początkowe mogą przechodzić przez cokół albo wchodzić od razu do słupa. Pręty początkowe mogą mieć kształt prostokątny lub okrągły.

Utworzone pręty

  • Pręty początkowe (proste lub w kształcie litery L)

  • Strzemiona (opcjonalnie)

Zastosowanie

Sytuacja

Więcej informacji

Narzędzie Pręty początkowe dla stopy (87) umożliwia wstawianie prostokątnych lub okrągłych prętów początkowych do stopy. Pręty mogą być proste lub w kształcie litery L i zawierać strzemiona.

Przed rozpoczęciem

  • Utwórz stopę.

  • Oblicz potrzebną powierzchnię zbrojenia.

Kolejność wyboru

  1. Stopa

zakładka Obraz

Na zakładce Obraz możesz określić wymiary i położenia prętów, liczbę i rozstaw prętów oraz grubość otuliny.

Wybierz kształt starterów:

Opcja

Opis

Startery w kształcie litery L.

Określ długość pręta.

Proste startery.

Startery w kształcie litery L.

Określ grubości otuliny.

Opcja

Opis

Liczba strzemion/rozstaw

Określ liczbę strzemion i ich rozstaw.

Kolejne wartości odstępów należy oddzielać spacją. Wprowadź wartości poszczególnych odstępów między prętami. Na przykład w przypadku 3 prętów należy wprowadzić 2 wartości.

Utwórz pręty narożne

Wybierz, aby utworzyć pręty narożne.

Wartość domyślna to Tak.

Wybierz rozmieszczenie prętów narożnych.

Gatunek

Określ gatunek pręta zbrojeniowego.

Rozmiar

Określ rozmiar pręta zbrojeniowego.

Promień gięcia

Określ promień gięcia pręta zbrojeniowego.

Zakładka Nakładka dolna

Zakładka Nakładka dolna umożliwia określenie grubości otuliny grup prętów.

Wybierz, aby ustawić grubość dolnej pokrywy z listy Identyczne dla wszystkich:

Opcja

Opis

Tak

Określa tę samą grubość dolnej pokrywy dla wszystkich prętów narożnych i bocznych.

Nie

Wprowadź osobną grubość dolnej pokrywy poszczególnych grup prętów.

Zakładka Położenie

Zakładka Położenie umożliwia zdefiniowanie położenia i typu strzemion startera.

Położenie pręta początkowego

Należy wprowadzić odległość od środka grupy prętów do środka stopy, w dwóch kierunkach:

Strzemiona

Do definiowania zakładów strzemion w stopach służą następujące opcje:

Opcja

Opis

Zakłady z boku strzemion

Haki zagięte o 45 stopni na końcach prętów

Domyślna

Zakłady w narożnikach strzemion

Haki zagięte o 135 stopni na końcach prętów

Zakłady w narożnikach strzemion

Haki zagięte o 90 stopni na końcach prętów

Jeśli pręty początkowe są okrągłe, należy określić kąt pokrycia strzemion.

Zakładka Parametry

Zakładka Parametry umożliwia zdefiniowanie właściwości numeracji prętów.

Opcja

Opis

Przedrostek

Przedrostek numeru pozycji elementu.

Numer początkowy

Numer początkowy numeru pozycji elementu.

Nazwa

Tekla Structures Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach .

Klasa

Klasa umożliwia pogrupowanie zbrojenia.

Na przykład różne klasy zbrojenia mogą być wyświetlane w różnych kolorach.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej