Pręty płyty (18)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Pręty płyty (18)

Narzędzie Pręty płyty tworzy zbrojenie płyty betonowej.

Uwaga:

Alternatywnie można za pomocą komponentów Siatka prętów i Siatka prętów wg obszaru utworzyć zbrojenia betonowych płyt lub ścian.

Zobacz Siatka prętów / Siatka prętów wg obszaru.

Utworzone pręty

 • Pręty główne płyty

 • Pręty poprzeczne płyty

Zastosowanie

Sytuacja

Więcej informacji

Narzędzie Pręty płaskie (18) umożliwia utworzenie zbrojenia dolnej i/lub górnej powierzchni płyty.

Przed rozpoczęciem

 • Utwórz płytę betonową.

 • Oblicz potrzebną powierzchnię zbrojenia.

Kolejność wyboru

 1. wybierz płytę betonową.

zakładka Obraz

Na zakładce Obraz można określić grubość otuliny betonowej, tworzone pręty (dolne i/lub górne), kierunek pręta głównego oraz określenie strony górnej i dolnej.

Pole

Opis

Wytwórz pręty

Umożliwia zdefiniowanie powierzchni, na których mają zostać utworzone pręty. Dostępne ustawienia:

 • Obie strony

 • Dolna strona

 • Górna strona

Kierunek pręta głównego

Kierunek prętów głównych. Umożliwia zmianę kierunku prętów. Dostępne opcje:

 • Użyj kierunku x dla płyty

 • Użyj kierunku y dla płyty

 • Użyj globalnego kierunku x

 • Użyj globalnego kierunku y

Kierunek w górę

Umożliwia zdefiniowanie stron płyt, które mają być uważane za górną i dolną.

Zakładka Pręty dolne / Pręty górne

Na zakładkach Pręty dolne i Pręty górne można określić gatunek, rozmiar, odstępy i sposób tworzenia prętów dolnych/górnych, grubość otuliny betonowej na stronach płyty, położenie prętów poprzecznych względem prętów głównych, haki końcowe i długości zagięć

Pole

Opis

Typ generowania pręta

Określa, czy Tekla Structures ma traktować pręty jako grupę, czy jako siatkę.

Umieszczenie pręta poprzecznego

Umożliwia zdefiniowanie, czy pręty poprzeczne mają zostać umieszczone nad prętami głównymi, czy pod nimi.

Warunki końcowe

Kąty zagięcia haków na końcach prętów. Dostępne opcje to: Równo, 90, 135 i 180 stopni.

Długości zagięcia

Długości zagięcia na końcach prętów.

Zakładka Atrybuty

Zakładka Atrybuty umożliwia zdefiniowanie właściwości numeracji, nazwy i klasy prętów.

Opcja

Opis

Przedrostek

Przedrostek numeru pozycji elementu.

Numer początkowy

Numer początkowy numeru pozycji elementu.

Nazwa

Tekla Structures Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach .

Klasa

Klasa umożliwia pogrupowanie zbrojenia.

Na przykład różne klasy zbrojenia mogą być wyświetlane w różnych kolorach.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej