Zbrojenie belki ciągłej

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Zbrojenie belki ciągłej

Zbrojenie belki ciągłej można utworzyć przy użyciu makra ContinuousBeamReinforcement. Powoduje ono utworzenie głównych prętów górnych i dolnych, strzemion, dopasowań oraz dodatkowych prętów górnych i dolnych przy użyciu komponentów systemowych. Narzędzie Strzemiona wzdłuż (70) umożliwia utworzenie głównych i dodatkowych prętów górnych i dolnych, Strzemiona (67) — utworzenie strzemion, a Dopasowanie el. drugorzędnego (13) — utworzenie dopasowań.

Aby utworzyć zbrojenie belki ciągłej:

  1. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
  2. Kliknij strzałkę obok pozycji Aplikacje, aby otworzyć listę aplikacji.
  3. Kliknij dwukrotnie makro ContinuousBeamReinforcement.
  4. Wybierz belki i kliknij przycisk Dalej.
  5. Wybierz słupy i kliknij przycisk Dalej.
  6. W razie potrzeby zmodyfikuj właściwości zbrojenia i kliknij przycisk Zakończ.

    Zbrojenia zostaną utworzone.

Ograniczenia

Aby operacja tworzenia zbrojenia się powiodła, belki muszą być wyrównane.

Przykład

Was this helpful?
Wstecz
Dalej