Właściwości struny zbrojeniowej

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości struny zbrojeniowej

Użyj właściwości Rozkład strun, aby wyświetlić i zmodyfikować właściwości strun. Plik właściwości ma rozszerzenie .rbs.

Opcja Opis
Ogólne
Nazwa

Określona przez użytkownika nazwa cięgna.

Tekla Structures używa nazw strun w raportach i listach rysunków oraz do identyfikacji strun tego samego typu.

Gatunek

Gatunek stali struny.

Wielkość

Średnica struny.

W zależności od środowiska jest to średnica nominalna struny lub znak definiujący średnicę.

Promień gięcia

Wewnętrzny promień gięcia struny.

Dla każdego gięcia można wprowadzić osobną wartość. Wartości należy rozdzielić spacjami.

Klasa

Służy do grupowania zbrojenia.

Można na przykład wyświetlać różne klasy cięgien w różnych kolorach.

Numeracja

Oznaczenie serii struny.

Specjalny
Naciąg na cięgno

Obciążenie naprężenia wstępnego struny (kN).

Liczba przekrojów

Liczba przekrojów poprzecznych w układzie cięgien.

Przykład:

  • Liczba przekrojów wzdłuż profilu struny = 1:

  • Liczba przekrojów wzdłuż profilu struny = 2:

  • Liczba przekrojów wzdłuż profilu struny = 3:

  • Liczba przekrojów wzdłuż profilu struny = 4:

W tej belce podwójnie teowej liczba przekrojów jest równa 4:

Rozłączanie
Izolowane cięgna Umożliwia wprowadzenie liczby cięgien. Numer cięgna jest numerem porządkowym wyboru cięgna.

Od początku

Środek do początku

Środek do końca

Od końca

Umożliwia wprowadzenie długości izolacji.

W przypadku zaznaczenia pola wyboru Symetria wartości z opcji Od początku i Środek na początek zostaną skopiowane do opcji Od końca i Środek na koniec.

Symetria Określa, czy długości początkowa i końcowa są symetryczne.
Eksport IFC
Obiekt IFC

Dla Eksport IFC wybierz typ IFC i podtyp strun. Dostępne podtypy zależą od wybranej jednostki IFC.

Można wybrać podtyp IFC4 spośród predefiniowanych opcji lub USERDEFINED, a następnie wprowadzić dowolny tekst w polu Typ użytkownika (IFC4).

Podtyp (IFC4)
Typ użytkownika (IFC4)
Więcej
Atrybuty użytkownika

Możesz tworzyć atrybuty użytkownika, aby dodawać informacje o zbrojeniu. Atrybuty mogą obejmować liczby, tekst lub listy.

Wartości atrybutów użytkownika mogą być używane w raportach i rysunkach.

Aby ustawić wartości atrybutów użytkownika, kliknij przycisk Atrybuty użytkownika.

Można również zmieniać nazwy pól i dodawać nowe, edytując plik objects.inp.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej