Zbrojenie stopy fundamentowej (77)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Zbrojenie stopy fundamentowej (77)

Narzędzie Zbrojenie stopy fundamentowej (77) umożliwia utworzenie zbrojenia betonowej stopy fundamentowej.

Utworzone pręty

 • Pręty w dwóch kierunkach przy dolnej powierzchni stopy fundamentowej

 • Pręty na zakład

Zastosowanie

Sytuacja

Więcej informacji

Stopa prostokątna, haki zgięte o 90 stopni przy końcach prętów głównych i o 180 stopni przy końcach prętów drugorzędnych, brak prętów na zakład.

Stopa prostokątna, trzy strefy prętów głównych o różnych odstępach, proste końce prętów, trzy pręty na zakład.

Stopa skośna po dwóch stronach, dwie grupy prętów na zakład o różnych odstępach.

Stopy prostokątne z uciętymi narożnikami lub bez nich, stopy skośne po jednej lub obu stronach

Kształty stopy fundamentowej i oczepu pala

Kształty stopy fundamentowej i oczepu pala

Narzędzie Stopa fundamentowa (77) umożliwia utworzenie zbrojenia dla następujących kształtów fundamentów:

Kształt

Opis

Prostokątny

Skośny z dwóch stron

Skośny z jednej strony

Prostokątny z uciętymi narożnikami

Przed rozpoczęciem

 • Utwórz betonową stopę fundamentową.

 • Oblicz potrzebną powierzchnię zbrojenia.

Kolejność wyboru

 1. Wybierz betonową stopę fundamentową.

Dodawanie zbrojenia stopy fundamentowej przy użyciu Zbrojenia stopy fundamentowej (77)

 1. Utwórz stopę fundamentową.
 2. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
 3. W polu wyszukiwania wprowadź stopy fundamentowej.
 4. Wybierz Zbrojenie stopy fundamentowej (77).
 5. Wybierz stopę fundamentową.

  Tekla Structures Program wstawi do stopy fundamentowej pręt obwodowy i zbrojenie dolne.

Karta Obraz

Zakładka Obraz umożliwia określenie grubości otuliny.

Umożliwia wprowadzenie grubości otuliny w płaszczyźnie i z płaszczyzny.

Wyrównanie siatki

Opcja Opis

Siatka kwadratowa

Ustaw wyrównanie prętów podrzędnych utworzonej siatki prostopadłej do prętów głównych.

Siatka wyrównana po obu stronach

Wyrównaj pręty główne i podrzędne do krawędzi skośnych.

Zakładka Pręty główne/drugorzędne

Zakładki Pręty główne/drugorzędne umożliwiają określanie właściwości pręta.

Stopy fundamentowe

W stopach fundamentowych główne pręty zbrojeniowe można rozmieszczać w następujących układach:

 • Jedna strefa prętów o takich samych właściwościach

 • Trzy strefy prętów o różnych właściwościach

Opcje można skonfigurować osobno dla prętów głównych i drugorzędnych. Wybierz opcję z pola listy Rozmieszczenie.

Haki

Wybierz, aby utworzyć haki z pól Lewy hak końcowy i Prawy hak końcowy.

Haki można utworzyć jako haki użytkownika z listy rozwijanej.

Zakładka Pręt obwodowy

Zakładka Pręt obwodowy umożliwia określenie pręta obwodowego.

Pręty na zakład to pręty zbrojeniowe biegnące dokoła przy bokach stopy fundamentowej.

W stopie można utworzyć maksymalnie sześć różnych grup prętów na zakład. Każda grupa może zawierać różne wartości następujących parametrów:

 • gatunek,

 • Wielkość pręta

 • Liczba prętów

 • Odstępy

 • Kształt

 • Wymiary

Aby utworzyć pręty na zakład w stopie:

 1. Otwórz okno dialogowe właściwości zbrojenia stopy i kliknij zakładkę Pręty na zakład.

 2. W polu listy Opcja pręta na zakład wybierz Tak, co spowoduje utworzenie prętów na zakład.

 3. Wprowadź właściwości w każdej grupie prętów na zakład:

Właściwość

Opis

Liczba, odstępy i położenie grup prętów na zakład.

Tekla Structures wykorzystuje informacje tylko z niektórych pól, w następującej kolejności:

 1. Liczba prętów i Odstępy

 2. Liczba prętów, Początek i Koniec

 3. Odstępy, Początek i Koniec

Type

Liczba i położenie zakładów. Dostępne ustawienia:

Orientacja

Dostępne są następujące opcje: Domyślnie, Przód i Tył.

p1...p4

L1...L4

Dokładne położenia i długości zakładów prętów na zakład. Położenia mierzy się od narożnika pręta do punktów środkowych zakładów.

Położenie najwyższego pręta na zakład mierzone od końca prętów głównych.

Wartość wpisana w tym miejscu zastępuje położenie określone w polu Koniec.

Zakładka Atrybuty

Zakładka Atrybuty umożliwia zdefiniowanie właściwości numeracji.

Pole

Opis

Przedrostek

Przedrostek numeru pozycji elementu.

Numer początkowy

Numer początkowy numeru pozycji elementu.

Nazwa

Tekla Structures Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach .

Klasa

Opcja Klasa umożliwia zgrupowanie zbrojenia.

Na przykład różne klasy zbrojenia mogą być wyświetlane w różnych kolorach.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej