Szyk siatek zbrojeniowych na powierzchni (89) / Szyk siatek zbrojeniowych (91)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Szyk siatek zbrojeniowych na powierzchni (89) / Szyk siatek zbrojeniowych (91)

Komponenty Szyk siatek zbrojeniowych na powierzchni (89) / Szyk siatek zbrojeniowych (91) tworzą siatki zbrojeniowe dla całego elementu betonowego lub zdefiniowanego obszaru wielobocznego. Szyk siatek zbrojeniowych (91) jest szczególnie przydatny w przypadku prefabrykowanych paneli i płyt stropowych.

Utworzone obiekty

 • Siatki zbrojeniowe

Zastosowania

Sytuacja

Opis

Szyk założonych na siebie siatek prostokątnych.

Szyk siatek w zdefiniowanym obszarze wielobocznym. Siatki przycięte do rozmiaru zdefiniowanego obszaru.

Przed rozpoczęciem

 • Utwórz element betonowy.

 • Ustaw płaszczyznę roboczą równoległą do płaszczyzny, w której chcesz utworzyć szyk siatek.

Kolejność wyboru

Komponent Utwórz siatkę zbrojeniową
Szyk siatek zbrojeniowych na powierzchni (89)
 1. Aby dołączyć szyk siatki zbrojeniowej:
  • do całego elementu, wybierz punkt początkowy siatki.

  • do wybranego obszaru, wybierz punkty określające wielokątny kształt siatki.

 2. Kliknij środkowym przyciskiem myszy, aby utworzyć szyk siatki zbrojeniowej.

Szyk siatek zbrojeniowych (91)
 1. Wybierz element.

  Szyk siatek zbrojeniowych jest tworzony automatycznie podczas wybierania elementu.

Karta Obraz

Zakładka Obraz służy do definiowania katalogowego typu siatki, grubości otuliny i położenia, generowania siatki, cięć i obwodu siatki.

Typ siatki

Wybierz katalogowy typ siatki z katalogu siatek.

Grubość otuliny

Umożliwia zdefiniowanie położenia siatki oraz wartości Grubość otuliny na płaszczyźnie i Grubość otuliny z płaszczyzny.

Zdefiniuj położenie pręta poprzecznego na górze i na dole.

Generowanie siatki

Opcja

Opis

Kierunek generowania

Aby obrócić kierunek generowania siatki wokół punktu wyrównania, należy wprowadzić kąt.

Kierunek spodniej warstwy

Wybranie opcji Przeciwny niż wierzchniej warstwy umożliwia uzyskanie odbicia lustrzanego dolnej warstwy.

Przytnij według cięcia elementu nadrzędnego

W przypadku wybrania ustawienia Tak siatka zostanie przecięta cięciami dokonanymi w elemencie nadrzędnym.

Okrojenie od zewnątrz

W przypadku wybrania ustawienia Tak siatki zostaną przycięte w sposób dopasowany do elementu lub wybranego obszaru.

Obwód siatki

Umożliwia wybranie obrysu, według którego ma zostać utworzona siatka.

W poniższych przykładach siatki są tworzone przez zaznaczenie tych samych punktów, ale z różnymi obwodami siatki.

Przykład: Wielobok

Przykład: Element

Przykład: Wielobok + element

Otulina dla otworu

Umożliwia zdefiniowanie otuliny dla otworu.

Punkt początkowy tworzenia

Wprowadź indeks punktu początkowego tworzenia wieloboku.

Zakładka Zakład

Na zakładce Zakład można zdefiniować minimalny i maksymalny zakład w kierunkach podłużnym i poprzecznym oraz ustawić odsunięcie siatki.

Opcja

Opis

Zakład

Umożliwia zdefiniowanie minimalnego i maksymalnego zakładu wzdłuż Dłuższego boku i Krótszego boku siatki.

Odsunięcie siatki

Umożliwia zdefiniowanie sposobu umieszczenia siatek.

Podczas tworzenia siatki górnej i dolnej można oddzielnie skrócić warstwę początkową siatki dla obu siatek. Dzięki temu można przesuwać całą warstwę siatki przy jednoczesnym zachowaniu układu siatki zdefiniowanego w sekcji Offset siatki.

Odsunięcie początku siatki

Umożliwia zdefiniowanie początkowego odsunięcia pierwszej siatki zbrojeniowej. Długość pierwszej siatki jest dzielona przez wybraną wartość.

Na przykład jeśli jako Odsunięcie początku siatki zostanie wybrana wartość 1/4, długość pierwszej siatki jest dzielona przez cztery.

Jeśli wybrano opcję Określone, opcja Początkowa długość odsunięcia stanie się widoczna i będzie można wprowadzić odsunięcie pierwszej siatki.

Zakładka Atrybuty

Na zakładce Atrybuty zdefiniuj właściwości numerowania, nazwę i klasę siatek zbrojeniowych.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej