Zbrojenie podłużne (70)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Zbrojenie podłużne (70)

Narzędzie Zbrojenie podłużne (70) umożliwia tworzenie podłużnych prętów zbrojeniowych do elementów betonowych.

Utworzone obiekty

  • Pręty główne

  • Haki (opcjonalnie)

Zastosowanie

Sytuacja

Opis

Płyta betonowa z podłużnymi prętami głównymi i standardowymi hakami.

Przed rozpoczęciem

  • Utwórz element betonowy.

  • Oblicz potrzebną powierzchnię zbrojenia.

Kolejność wyboru

  1. Wybierz element betonowy.

Zakładka Parametry

Zakładka Parametry umożliwia zdefiniowanie właściwości i rozstawu prętów podłużnych.

Właściwości

Opcja

Opis

Przedrostek

Przedrostek numeru pozycji elementu.

Nr początkowy

Numer początkowy numeru pozycji elementu.

Nazwa

Tekla Structures Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach .

Rozmiar

Średnica pręta zbrojeniowego.

Gatunek

Wytrzymałość stali stosowanej dla prętów zbrojeniowych.

Klasa

Klasa umożliwia pogrupowanie zbrojenia.

Na przykład różne klasy zbrojenia mogą być wyświetlane w różnych kolorach.

Grubość otuliny betonowej

Jeśli element ma cięcie, należy wprowadzić grubości otuliny w pozycjach cięcia.

Umożliwia wprowadzenie grubości otuliny w płaszczyźnie i z płaszczyzny.

Wprowadź grubość otuliny na początku i końcu prętów.

Odstępy

Opcja

Opis

Rozstaw

Określ rozstaw prętów zbrojeniowych.

Kolejne wartości odstępów należy oddzielać spacją. Wprowadź wartości poszczególnych odstępów między prętami. Na przykład w przypadku 3 prętów należy wprowadzić 2 wartości.

Liczba prętów

Umożliwia wprowadzenie liczby prętów zbrojeniowych.

Wybierz położenie prętów z listy. Domyślnie pręty znajdują się po obu stronach.

Zakładka Haki

Zakładka Haki umożliwia tworzenie haków i definiowanie ich właściwości.

Typ haka

Umożliwia zdefiniowanie typu haka oddzielnie dla początku i końca elementu. Dostępne ustawienia:

Opcja

Opis

Bez haków

Standardowy hak 90 stopni

Standardowy hak 135 stopni

Standardowy hak 180 stopni

Hak użytkownika

Jeśli wybierzesz hak standardowy, wówczas w parametrach Kąt, Promień i Długość będą używane wymiary predefiniowane.

Opcja

Opis

Kąt

Wpisz wartość z zakresu od –180 do +180 stopni.

Promień

Wprowadź wewnętrzny promienia gięcia haka.

Długość

Wprowadź długość odcinka prostego.

Wybierz kierunek haków z listy Kierunek.

Wybierz, aby utworzyć haki na rozdzielone pręty z listy Haki na rozdzielone pręty.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej