Zbrojenie otworów płyt i ścian (84)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Zbrojenie otworów płyt i ścian (84)

Narzędzie Zbrojenie otworów płyt i ścian (84) tworzy otwór w płycie lub ścianie betonowej i zbrojenie wokół otworu.

Utworzone pręty

  • Proste pręty wzdłuż krawędzi otworów

  • Pręty przekątne blisko narożników otworów

  • Pręty skrajne U

Zastosowanie

Sytuacja

Więcej informacji

Prostokątne lub okrągłe otwory w płytach i ścianach betonowych

Tylko pręty proste i skrajne bez prętów przekątnych.

Tylko pręty przekątne i skrajne bez prętów prostych.

Otwór obrócony od kierunku płyty.

Jeden pręt przekątny na każdym rogu.

Inna liczba prętów po każdej stronie otworu w ścianie. Brak prętów przekątnych.

Przed rozpoczęciem

  • Utwórz płytę lub ścianę betonową.

  • Oblicz potrzebną powierzchnię zbrojenia.

Kolejność wyboru

  1. Wybierz środek otworu.

  2. Wybierz płytę lub ścianę betonową.

Karta Obraz

Na zakładce Obraz możesz utworzyć otwór, wymiary otwory i pręta oraz grubość otuliny.

Otwór

Wybierz, aby utworzyć otwór i zazbroić go lub utworzyć zbrojenie w istniejącym otworze z listy Utwórz.

Wybierz kształt otworu:

Opcja

Opis

Prostokątny

Okrągły

Wybierz punkt obrotu offsetów otworów:

Opcja

Opis

Środek otworu

Narożnik otworu

Wprowadź kąt obrotu otworu.

Otulina betonowa

Wprowadź grubości otuliny dla poziomych i pionowych prętów krawędzi.

Poziomo Pionowo

Punkt początkowy tworzenia

Teraz można określić, który punkt płyty będzie traktowany jako punkt początkowy, od którego zaczyna się płaszczyzna tworzenia. Oznacza to, że tworzone zbrojenie będzie wyrównywane do krawędzi płyty zaczynającej się od tego punktu.

Zakładka Pręty poziome i pionowe

Na zakładce Pręty poziome i pionowe można określić, które pręty znajdują się najbliżej powierzchni betonu, i właściwości grup prętów wzdłuż boków otworu.

Kierunek płyty lub ściany określa kierunek otworu oraz to, które pręty są z lewej i z prawej strony oraz powyżej i poniżej otworu.

Opcja

Opis

Gatunek

Wytrzymałość stali stosowanej dla prętów zbrojeniowych.

Rozmiar

Średnica pręta zbrojeniowego.

Przedrostek

Przedrostek numeru pozycji elementu.

Numer początkowy

Numer początkowy numeru pozycji elementu.

Nazwa

Umożliwia zdefiniowanie nazwy prętów zbrojeniowych.

Tekla Structures Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach .

Klasa

Klasa umożliwia pogrupowanie zbrojenia.

Na przykład różne klasy zbrojenia mogą być wyświetlane w różnych kolorach.

zakładka Dodatkowe pręty

Zakładka Dodatkowe pręty umożliwia utworzenie dodatkowych prętów i określenie ich właściwości.

Wprowadź długość dodatkowych prętów od narożnika otworu.

Wprowadź offsety dodatkowych prętów od prętów poziomych i pionowych.

Opcja

Opis

Gatunek

Wytrzymałość stali stosowanej dla prętów zbrojeniowych.

Rozmiar

Średnica pręta zbrojeniowego.

Przedrostek

Przedrostek numeru pozycji elementu.

Numer początkowy

Numer początkowy numeru pozycji elementu.

Nazwa

Tekla Structures Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach .

Klasa

Klasa umożliwia pogrupowanie zbrojenia.

Na przykład różne klasy zbrojenia mogą być wyświetlane w różnych kolorach.

Zakładka Pręty krawędzi

Zakładka Pręty krawędzi umożliwia określenie właściwości grup prętów po każdej stronie.

Kierunek płyty lub ściany określa kierunek otworu oraz to, które pręty są z lewej i z prawej strony oraz powyżej i poniżej otworu.

Opcja

Opis

Gatunek

Wytrzymałość stali stosowanej dla prętów.

Rozmiar

Średnica pręta zbrojeniowego.

Przedrostek

Przedrostek numeru pozycji elementu.

Numer początkowy

Numer początkowy numeru pozycji elementu.

Nazwa

Tekla Structures Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach .

Klasa

Klasa umożliwia pogrupowanie zbrojenia.

Na przykład różne klasy zbrojenia mogą być wyświetlane w różnych kolorach.

Zakładka Pręty diagonalne

Zakładka Pręty diagonalne umożliwia określenie właściwości grup prętów na każdym narożniku otworu.

Kierunek płyty lub ściany określa kierunek otworu oraz to, które pręty są z lewej i z prawej strony oraz powyżej i poniżej otworu.

Opcja

Opis

Gatunek

Wytrzymałość stali stosowanej dla prętów zbrojeniowych.

Rozmiar

Średnica pręta zbrojeniowego.

Przedrostek

Przedrostek numeru pozycji elementu.

Numer początkowy

Numer początkowy numeru pozycji elementu.

Nazwa

Tekla Structures Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach .

Klasa

Klasa umożliwia pogrupowanie zbrojenia.

Na przykład różne klasy zbrojenia mogą być wyświetlane w różnych kolorach.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej