Tworzenie i zbrojenie otworu (85)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Tworzenie i zbrojenie otworu (85)

Narzędzie Tworzenie i zbrojenie otworu (85) tworzy otwór w elemencie betonowym i zbrojenie wokół otworu.

Utworzone pręty

  • Proste pręty na krawędziach otworów

  • Strzemiona

  • Pręty w kształcie Z

Zastosowanie

Sytuacja

Więcej informacji

Prostokątny otwór, strzemiona po każdej stronie otworu, bez prętów w kształcie Z.

Okrągły otwór, pręty w kształcie Z, bez strzemion wokół otworu.

Betonowe belki lub słupy

Otwory okrągłe lub prostokątne

Tylko otwór. Brak dodatkowego zbrojenia wokół niego.

Z prętami w kształcie Z lub strzemionami albo bez nich

Nie używać w następujących przypadkach:

Części o zaokrąglonych lub nieregularnych przekrojach poprzecznych.

Przed rozpoczęciem

  • Utwórz element betonowy.

  • Oblicz potrzebną powierzchnię zbrojenia.

Kolejność wyboru

  1. Wybierz środek otworu.

  2. Wybierz element betonowy.

zakładka Obraz

Na zakładce Obraz możesz określić właściwości otwory, wymiary i położenia prętów, grubość otuliny oraz kąt prętów w kształcie Z.

Otwory

Do tworzenia otworów i dodatkowego zbrojenia służą następujące opcje:

Opcja

Opis

Tworzy otwór i dodatkowe zbrojenie wokół niego.

Tworzy tylko otwór bez zbrojenia.

Do określania kierunku otworów służą następujące opcje:

Opcja

Opis

Otwór wzdłuż lokalnego kierunku Y elementu.

Otwór wzdłuż lokalnego kierunku Z elementu.

Pręty w kształcie Z

Do określania prętów w kształcie Z wokół okrągłych otworów służą następujące opcje:

Opcja

Opis

Otulina betonowa mierzona w kierunku promienia otworu.

Otulina betonowa mierzona od rogu obszaru granicznego wokół otworu.

Do określenia kierunku prętów w kształcie Z służą następujące opcje:

Opcja

Opis

Zakładka Pręty

Zakładka Pręty umożliwia definiowanie właściwości prętów.

Opcja

Opis

Gatunek

Wytrzymałość stali stosowanej dla prętów zbrojeniowych.

Rozmiar

Średnica pręta zbrojeniowego.

Nazwa

Tekla Structures Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach .

Klasa

Klasa umożliwia pogrupowanie zbrojenia.

Na przykład różne klasy zbrojenia mogą być wyświetlane w różnych kolorach.

Przedrostek

Przedrostek numeru pozycji elementu.

Numer początkowy

Numer początkowy numeru pozycji elementu.

Zakładka Strzemiona

Zakładka Strzemiona umożliwia definiowanie właściwości i dodatkowych ustawień strzemion.

Strzemiona

Do określenia strzemion wokół otworów służą następujące opcje:

Opcja

Opis

Pojedyncze strzemiona

Wiązki strzemion

Haki

Opcja

Opis

Haki 135 stopni

Haki 90 stopni

Was this helpful?
Wstecz
Dalej