Korzystanie z aplikacji

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Korzystanie z aplikacji

Aplikacje, makra i dodatki można uruchamiać, dodawać, edytować, zmieniać ich nazwy, zapisywać w postaci kopii i usuwać w sekcji Aplikacje katalogu Aplikacje i komponenty. Można również rejestrować i edytować makra.

Cel Procedura
Rejestracja makra
 1. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
 2. Kliknij przycisk Wyświetl funkcje zaawansowane , a następnie Zarejestruj makro > Globalne lub Lokalne, w zależności od tego, czy chcesz zapisać makro w globalnym, czy lokalnym folderze makr.

  Polecenie Lokalne jest dostępne wyłącznie w przypadku zdefiniowania lokalizacji dla makr lokalnych za pomocą opcji zaawansowanej XS_MACRO_DIRECTORY.

 3. Wprowadź nazwę makra w polu Nazwa makra.
 4. Kliknij OK i wykonaj działania, które chcesz zarejestrować.
 5. Aby zatrzymać rejestrację, kliknij Zatrzymaj rejestrowanie.

  Zarejestrowane makro zostaje zapisane wśród makr globalnych lub lokalnych w folderze macros\drawings bądź macros\modeling, w zależności od trybu (rysowanie lub modelowanie) używanego podczas rejestracji makra.

Utworzenie pliku makra i dodanie zawartości później
 1. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
 2. Kliknij przycisk Wyświetl funkcje zaawansowane , a następnie Nowe makro > Globalne lub Lokalne, w zależności od tego, czy chcesz zapisać makro w globalnym, czy lokalnym folderze makr.

  Polecenie Lokalne jest dostępne wyłącznie w przypadku zdefiniowania lokalizacji dla makr lokalnych za pomocą opcji zaawansowanej XS_MACRO_DIRECTORY.

 3. Wprowadź nazwę makra w polu Nazwa makra.
 4. Kliknij OK.

  Spowoduje to utworzenie pustego pliku makra, który zostanie wyświetlony na liście Aplikacje.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty plik makra i wybierz Edytuj.
 6. Dodaj zawartość makra, na przykład kopiując polecenia z innych plików makr, i zapisz plik.
Wyświetlanie lub edycja makra
 1. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
 2. Kliknij strzałkę obok pozycji Aplikacje, aby otworzyć listę aplikacji.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy makro, które chcesz edytować, a następnie kliknij Edytuj.

  Makro można otworzyć w dowolnym edytorze tekstu.

 4. W razie potrzeby edytuj makro i zapisz plik makra.
Uruchamianie aplikacji
 1. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
 2. Kliknij strzałkę obok pozycji Aplikacje, aby otworzyć listę aplikacji.
 3. Kliknij dwukrotnie aplikację, którą chcesz uruchomić.
Zapisywanie aplikacji pod inną nazwą
 1. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
 2. Kliknij strzałkę obok pozycji Aplikacje, aby otworzyć listę aplikacji.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację, którą chcesz zapisać pod inną nazwą, a następnie kliknij Zapisz jako.
 4. Wprowadź nową nazwę aplikacji i kliknij OK.

  Aplikacja zostanie dodana do listy.

Zmiana nazwy aplikacji
 1. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
 2. Kliknij strzałkę obok pozycji Aplikacje, aby otworzyć listę aplikacji.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację, której nazwę chcesz zmienić, a następnie kliknij Zmień nazwę.
 4. Wprowadź nową nazwę aplikacji i kliknij OK.

  Nazwa aplikacji zostanie zmieniona.

Usuwanie aplikacji
 1. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
 2. Kliknij strzałkę obok pozycji Aplikacje, aby otworzyć listę aplikacji.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij Usuń.

  Aplikacja zostanie usunięta z listy.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej