Importowanie rozszerzenia .tsep do katalogu Aplikacje i komponenty

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Importowanie rozszerzenia .tsep do katalogu Aplikacje i komponenty

Można importować rozszerzenia Tekla Structures .tsep (pakiet rozszerzeń Tekla Structures) do katalogu Aplikacje i komponenty.

Zanim zaczniesz pobierz rozszerzenie .tsep z Tekla Warehouse. Więcej informacji, zobacz Pobieranie zawartości z Tekla Warehouse.
Uwaga:

Niektóre rozszerzenia Tekla Structures mają plik instalacyjny formacie .msi. Te rozszerzenia należy instalować osobno. Pobierz plik instalacyjny .msi z Tekla Warehouse i kliknij go dwukrotnie, aby uruchomić instalację.

Administratorzy systemu mogą kopiować wiele plików rozszerzeń .tsep na komputer użytkownika Tekla Structures do folderu \Tekla Structures\<version>\Extensions\To be installed Rozszerzenia są instalowane przy następnym ponownym uruchomieniu przez użytkownika programu Tekla Structures.

 1. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
 2. Kliknij Zarządzaj rozszerzeniami > Menedżer rozszerzeń.
 3. W oknie Menedżer rozszerzeń kliknij Import.
 4. Przejdź do lokalizacji, w której zapisano rozszerzenie .tsep, a następnie kliknij dwukrotnie plik .tsep.

  Tekla Structures wyświetli okno dialogowe z listą zainstalowanych wersji Tekla Structures, które są zgodne z rozszerzeniem. Jeśli żadna z zainstalowanych wersji Tekla Structures nie jest zgodna, zostanie wyświetlona lista zgodnych wersji.

 5. Wybierz wersje Tekla Structures, do których chcesz zaimportować rozszerzenie.
 6. Kliknij Importuj.

  Rozszerzenie jest wyświetlane w oknie Menedżer rozszerzeń we wszystkich wybranych wersjach Tekla Structures.

 7. Aby zainstalować zaimportowane rozszerzenie, uruchom ponownie Tekla Structures.
Rozszerzenia są wyświetlone w grupie Rozgrupowane elementy w katalogu Aplikacje i komponenty. Stąd można przenieść je do bardziej odpowiedniej grupy lub utworzyć nową grupę.
Wskazówka: W narzędziu Menedżer rozszerzeń możesz teraz wyświetlić listę rozszerzeń według typu: rozszerzenia lub środowiska. Możesz także przeszukać zawartość na podstawie nazwy, autora, opisu i typu rozszerzenia.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej