Modyfikowanie połączenia za pomocą funkcji AutoDefault

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Modyfikowanie połączenia za pomocą funkcji AutoDefault

W przypadku korzystania z nieznanego połączenia najpierw należy użyć jego właściwości domyślnych. Następnie należy zmienić jego właściwości za pomocą funkcji AutoDefault.

  1. Kliknij dwukrotnie symbol połączenia w modelu, aby otworzyć okno dialogowe połączenia.
  2. Na zakładce Ogólne wybierz grupę reguł na liście Grupa reguł AutoDefault.
  3. Na wszystkich zakładkach wybierz opcje AutoDefaults oznaczone symbolem strzałki dla tych właściwości, dla których chcesz użyć funkcji AutoDefault.
  4. Kliknij Zastosuj.

W przypadku ręcznej zmiany właściwości po użyciu funkcji AutoDefault program Tekla Structures stosuje właściwości zmienione ręcznie.

Przykładowo, w przypadku ręcznego ustawienia grubości blachy podstawy w połączeniu na 20 mm, aktywna funkcja AutoDefault ustawi grubość blachy zgodnie z profilem elementu głównego. W przypadku zmiany profilu elementu głównego Tekla Structures nie zaktualizuje grubości blachy podstawy. Zachowa ona grubość 20 mm.

Uwaga:

Użyte reguły i właściwości funkcji AutoDefault można wyświetlić:

  • Aby wyświetlić reguły funkcji AutoDefault, wybierz w modelu symbol połączenia, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zbadaj .

    Program Tekla Structures wyświetli użytą grupę reguł, zestawy reguł i pliki właściwości.

  • Aby wyświetlić właściwości funkcji AutoDefault, kliknij dwukrotnie symbol połączenia w modelu, wybierz <AutoDefaults> w polu listy obok przycisku Wczytaj i kliknij Wczytaj.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej