Tworzenie połączenia za pomocą narzędzia AutoConnection

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Tworzenie połączenia za pomocą narzędzia AutoConnection

Użyj narzędzia AutoConnection, aby Tekla Structures automatycznie tworzył połączenia, używając właściwości zdefiniowanych reguł. Gdy używane jest narzędzie AutoConnection, program Tekla Structures ignoruje właściwości w oknach dialogowych połączenia. Program Tekla Structures nie zmienia istniejących połączeń.

 1. Wybierz w modelu elementy do połączenia.
 2. Na zakładce Edytuj kliknij: Komponenty > Utwórz połączenia automatyczne.
 3. Wybierz grupy reguł na liście na zakładce Grupy reguł.

  1 Grupa reguł dla narzędzia AutoConnection
  2 Grupa reguł dla funkcji AutoDefault
 4. W razie potrzeby przejdź na zakładkę Zaawansowane, aby zmienić reguły używane w warunkach konstrukcyjnych:
  1. Wybierz połączenie w opcji Wybór połączenia:
   • Narzędzie AutoConnection zastosuje połączenie określone w grupie reguł, która została wybrana na pierwszej liście na zakładce Grupy reguł.
   • W przypadku wybrania opcji Brak połączenie nie jest tworzone.
   • Kliknij Wybierz..., aby wybrać połączenie w katalogu Aplikacje i komponenty. Tekla Structures utworzy połączenie, stosując właściwości domyślne.
  2. Wybierz właściwości połączenia w opcji Wybór parametrów:
   • Funkcja AutoDefault zastosuje właściwości grupy reguł, która została wybrana na pierwszej liście na zakładce Grupy reguł.
   • Nie używaj Autodefault zastosuje domyślne właściwości połączenia.
 5. Kliknij Utwórz połączenia.
Wskazówka:

Oprócz tego można użyć makra Automatycznie połącz wybrane elementy, aby automatycznie utworzyć połączenia przy użyciu bieżących właściwości, bez otwierania okna dialogowego AutoConnection.

Makra znajdują się w grupie Aplikacje w katalogu Aplikacje i komponenty.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej