Zakładki Projekt i Typ projektu

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Zakładki Projekt i Typ projektu

Niektóre okna dialogowe komponentu zawierają zakładkę Projekt, inne zawierają zakładkę Typ projektu . Można używać opcji na tych zakładkach, aby sprawdzać czy komponent będzie w stanie przenosić równomiernie rozłożone obciążenie (UDL). Niektóre zakładki Projekt zawierają tylko sprawdzenie obliczeń. Tekla Structures zapisuje informacje podsumowujące obliczenia w pliku .txt w folderze modelu.

Do kontroli obliczeń możesz używać grup reguł AutoDefaults i plików Excel:

 • Grupy reguł AutoDefaults automatycznie modyfikują właściwości komponentów, aby były one w stanie przenosić obliczone obciążenie. Aby określić, której grupy reguł AutoDefaults używać, przejdź do zakładki Ogólne i wybierz regułę z pola listy Grupa reguł AutoDefault.

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Używanie sił reakcji i obciążeń UDL w funkcji AutoDefault oraz narzędziu AutoConnection..

 • Informacje w arkuszu Excel umożliwiają sprawdzenie projektu połączeń i automatycznie uaktualniać właściwości komponentu dla przeniesienia obciążenia UDL. Jest to przydatne, gdy trzeba sprawdzić projekt połączeń zgodnie z innymi normami projektowymi. Zobacz Arkusze Excel w projektowaniu połączenia.

Zakładka Projekt

Kontrola obliczeń służy do sprawdzania brytyjskich jednostek miar i wag.

Aby skontrolować obliczenia w projekcie:

 1. Przejdź na zakładkę Projekt i wybierz Tak na liście Użyj UDL.
 2. Aby użyć informacji w arkuszu Excel do obliczeń UDL, wybierz Excel na liście Obliczenia zewnętrzne.
 3. Wpisz informacje, których chcesz użyć w obliczeniach.
 4. Wybierz połączenie w modelu i kliknij Zmień.

  Tekla Structures sprawdza komponent. Zielony symbol komponentu oznacza, że połączenie udźwignie UDL. Czerwony oznacza, że nie.

 5. Aby wyświetlić wyniki sprawdzenia, kliknij prawym przyciskiem symbol komponentu i z menu podręcznego wybierz Zbadaj .

  Okno dialogowe Zbadaj obiekt wyświetla podsumowanie sprawdzenia projektu i powiązane informacje.

Zobacz także Arkusze Excel w projektowaniu połączenia.

Zakładka Typ projektu

Kontrola obliczeń służy do sprawdzania brytyjskich jednostek miar i wag.

Aby skontrolować obliczenia w projekcie:

 1. Przejdź na zakładkę Typ projektu i wybierz Tak na liście Sprawdź połączenie.

  Tekla Structures sprawdza połączenie za każdym razem, gdy zostanie użyte lub zmienione w modelu.

 2. Wpisz informacje, których chcesz użyć w obliczeniach.
 3. Wybierz połączenie w modelu i kliknij Zmień.

  Tekla Structures sprawdza komponent. Zielony symbol komponentu oznacza, że połączenie udźwignie UDL. Czerwony oznacza, że nie.

 4. Aby wyświetlić wyniki sprawdzenia, kliknij prawym przyciskiem symbol komponentu i z menu podręcznego wybierz Zbadaj .

  Okno dialogowe Zbadaj obiekt wyświetla podsumowanie sprawdzenia projektu: sprawdzony element, nazwę sprawdzenia, zastosowaną i dozwoloną siłę, wykorzystaną nośność, wyniki oraz możliwe rozwiązania.

Zakładka Projekt tylko do kontroli obliczeń

Projekt jest oparty na normie brytyjskiej BS5950.

Projekt ma następujące ograniczenia:

 • Projekt działa tylko w środowisku z brytyjskimi jednostkami.
 • Projekt jest dostępny tylko, gdy element główny i podrzędny są prostopadłe względem siebie.
 • Projekt jest dostępny tylko z dwiema śrubami poziomo.
 • Projekt jest dostępny tylko, gdy zdefiniowano śruby pionowe od góry.
 • Projekt jest ważny tylko dla profili I.

Aby skontrolować obliczenia w projekcie:

 1. Przejdź na zakładkę Projekt i wybierz na liście Projekt.
 2. Wprowadź Siła wiązania w kiloniutonach (kN).

  Siła wiązania jest wymagana, gdy kontrola obliczeń jest włączona, a typ szkieletu połączenia to belka do słupa. W przypadku braku siły wiązania należy wprowadzić 0.

 3. Wprowadź wartość Siła ścinająca w kN.

  Jeśli kontrola obliczeń jest włączona, należy wprowadzić wartość dodatnią. W przypadku braku siły ścinającej należy wprowadzić 0.

 4. Wybierz połączenie w modelu i kliknij Zmień.

  Symbol połączenia pokazuje stan kontroli obliczeń:

  • Zielony oznacza, że kontrola obliczeń się udała.
  • Żółty oznacza, że podczas kontroli obliczeń wystąpiło ostrzeżenie.
  • Czerwony oznacza, że podczas kontroli obliczeń wystąpił poważny błąd.
 5. Aby wyświetlić wyniki sprawdzenia, kliknij prawym przyciskiem symbol połączenia i z menu podręcznego wybierz Zbadaj .

  Okno dialogowe Zbadaj obiekt wyświetla podsumowanie sprawdzenia projektu i powiązane informacje.

Uwaga: Jeśli w oknie dialogowym Zbadaj obiekt pojawi się komunikat Numeracja jest nieaktualna, znaki będą nieprawidłowe. Musisz zmienić numerację modelu, aby znaki były aktualne. Następnie ponownie użyj polecenia Zbadaj , aby uzyskać prawidłowe znaki w podsumowaniu sprawdzenia projektu.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej