Konwertowanie komponentów koncepcyjnych lub szczegółowych

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Konwertowanie komponentów koncepcyjnych lub szczegółowych

W zależności od używanej konfiguracji Tekla Structures można tworzyć komponenty szczegółowe lub koncepcyjne.

  • Komponenty szczegółowe zawierają wszystkie informacje niezbędne do produkcji, takie jak zespoły, zespoły betonowe i pręty zbrojeniowe.

    Komponenty szczegółowe mają na modelu okrągły symbol: lub .

  • Komponenty koncepcyjne wyglądają podobnie do komponentów szczegółowych, ale nie zawierają opcji zmiany numeracji elementu lub ustawień numeracji zespołu. Komponenty koncepcyjne są przeznaczone do użycia jako informacje odniesienia do dalszego detalowania produkcyjnego.

    Komponenty koncepcyjne mają w modelu prostokątny symbol: lub .

W konfiguracjach Inżynieria, Detalowanie zbrojenia i Modelowanie konstrukcji można tworzyć komponenty koncepcyjne.

W konfiguracjach Pełna, Primary, Detalowanie konstrukcji stalowych lub Detalowanie prefabrykatów betonowych można edytować komponenty koncepcyjne i konwertować je na komponenty szczegółowe.

Zmiana właściwości elementu, takich jak rozmiar elementu głównego komponentu, nie powoduje automatycznie konwersji komponentu szczegółowego na koncepcyjny lub odwrotnie. Jeśli na przykład używana jest konfiguracja Inżynieria i model zostanie zmieniony, komponenty szczegółowe nie będą konwertowane na koncepcyjne. Jednak w przypadku zmiany komponentu szczegółowego w konfiguracji Detalowanie zbrojenia komponent zmieni się na koncepcyjny.

Można konwertować komponenty znajdujące się w katalogu Aplikacje i komponenty. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

Cel Procedura Konfiguracja
Konwersja komponentu koncepcyjnego do szczegółowego
  1. Kliknij > Konwertuj do komponentu szczegółowego.
  2. Wybierz symbol komponentu.
Pełna, Primary, Detalowanie konstrukcji stalowych, Detalowanie prefabrykatów betonowych
Konwersja komponentu szczegółowego do koncepcyjnego
  1. Kliknij >Konwertuj do komponentu koncepcyjnego.
  2. Wybierz symbol komponentu.
Inżynieria, Modelowanie konstrukcji, Detalowanie zbrojenia
Was this helpful?
Wstecz
Dalej