BOUNDING_BOX_xxx

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

BOUNDING_​BOX_​xxx

Poniższy atrybut szablonu wyświetla odległość minimalną lub maksymalną od zera absolutnego (0,0,0) dla obszarów granicznych obiektów takich jak X, Y lub Z:

  • BOUNDING_BOX_MIN_X
  • BOUNDING_BOX_MAX_X
  • BOUNDING_BOX_MIN_Y
  • BOUNDING_BOX_MAX_Y
  • BOUNDING_BOX_MIN_Z
  • BOUNDING_BOX_MAX_Z

Te atrybuty są dostępne dla elementów, zespołów, zespołów betonowych, modeli referencyjnych i obiektów referencyjnych.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej