BOTTOM_LEVEL_UNFORMATTED

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

BOTTOM_LEVEL_UNFORMATTED

Wyświetla niesformatowany dolny poziom pojedynczego elementu, zespołu betonowego, zespołu, elementu połączenia lub obiektu wylewanego. BOTTOM_LEVEL_UNFORMATTED wyświetla dolne poziomy jako długości w mm, które możesz formatować i wykorzystywać we wzorach w szablonach.

Możesz użyć tego atrybutu jako atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika także w znakach elementów i uwagach połączonych.

Uwaga:

W przeciwieństwie do atrybutu BOTTOM_LEVEL, atrybutu BOTTOM_LEVEL_UNFORMATTED nie można sformatować przy użyciu pliku MarkDimensionFormat.dim.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej