BOTTOM_LEVEL_GLOBAL_UNFORMATTED

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

BOTTOM_​LEVEL_​GLOBAL_​UNFORMATTED

Wyświetla dolny poziom pojedynczego elementu, zespołu betonowego, zespołu, elementu połączenia lub obiektu wylewanego. BOTTOM_LEVEL_GLOBAL_UNFORMATTED wyświetla dolne poziomy jako długości w mm, które możesz formatować i wykorzystywać w formułach w szablonach. Ten atrybut wyświetla informacje o poziomach na osi globalnej.

Możesz użyć tego atrybutu jako atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika także w znakach elementów i uwagach połączonych.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej