BOTTOM_LEVEL_GLOBAL_UNFORMATTED

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

BOTTOM_​LEVEL_​GLOBAL_​UNFORMATTED

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla dolny poziom pojedynczego elementu, zespołu betonowego, zespołu, elementu połączenia lub obiektu wylewanego. BOTTOM_LEVEL_GLOBAL_UNFORMATTED wyświetla dolne poziomy jako długości w mm, które możesz formatować i wykorzystywać w formułach w szablonach. Ten atrybut wyświetla informacje o poziomach na osi globalnej.

Możesz użyć tego atrybutu jako atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika także w znakach elementów i uwagach połączonych.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej