BOTTOM_LEVEL_GLOBAL

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

BOTTOM_​LEVEL_​GLOBAL

Wyświetla dolny poziom pojedynczego elementu, zespołu betonowego, zespołu, elementu połączenia lub obiektu wylewanego według globalnej osi. BOTTOM_LEVEL_GLOBAL pobiera jednostkę i dokładność z pliku MarkDimensionFormat.dim. Ustawienia znajdujące się w pliku MarkDimensionFormat.dim można zmieniać w oknie dialogowym Właściwości wymiaru na rysunku.

Możesz użyć tego atrybutu jako atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika w znakach elementów, a także w raportach i szablonach.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej