BOTTOM_LEVEL

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

BOTTOM_LEVEL

Wyświetla dolny poziom pojedynczego elementu, zespołu betonowego, zespołu, elementu połączenia lub obiektu wylewanego.

Poziom dolny pobiera jednostkę i dokładność z pliku MarkDimensionFormat.dim. Ustawienia znajdujące się w pliku MarkDimensionFormat.dim można zmieniać w oknie dialogowym Właściwości wymiaru na rysunku.

Możesz użyć tego atrybutu jako atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika także w znakach elementów i uwagach połączonych.

Uwaga:

Ten atrybut wyświetla wartość w formie tekstu, więc nie można użyć formuły z tym atrybutem. Zamiast niej należy użyć opcji BOTTOM_LEVEL_UNFORMATTED.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej