BOLT_FULL_NAME

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

BOLT_​FULL_​NAME

Wyświetla nazwę śruby zdefiniowaną w katalogu zespołów śrub bez normy.

W odniesieniu do obiektów innych niż śruby to pole pozostaje puste.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej