BOLT_EDGE_DISTANCE_MIN

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

BOLT_EDGE_DISTANCE_MIN

Wyświetla odległość od krawędzi pomnożoną przez współczynnik określony w ustawieniach modelowania w menu Plik > Ustawienia > Opcje > Komponenty.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej